september 25, 2022

Smarttelefoner har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren

Med nettbrett og smarttelefoner kan helseforetak behandle flere pasienter, få bedre arbeidsflyt, skjerpe responstider og styrke kriseberedskapen. Kort sagt: De ansatte kan slutte å kaste bort tid. Halvannet tiår med smarttelefoner har nå vist selv de mest hardnakkede skeptikere at slike mobile enheter kan gi veldig god informasjonsflyt også i profesjonell sammenheng.

Smarttelefoner har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren

Med nettbrett og smarttelefoner kan helseforetak behandle flere pasienter, få bedre arbeidsflyt, skjerpe responstider og styrke kriseberedskapen. Kort sagt: De ansatte kan slutte å kaste bort tid.

Når det handler om å gi pasienten ro og sjelefred, er det få ting som betyr mer enn å ha informasjon til å gi klare svar. Er prøveresultatene mine klare? Når skal operasjonen min være? Og hva betyr egentlig Pseudohypoparathyreoidisme?

Også når det handler om å kaste bort minst mulig tid på å springe i gangene, er informasjon viktig. Er dette virkelig riktig medisindose? Er denne middagen halal? Og hvor lenge har Johansen hatt så høy feber?

Mobile svar

Før 2007 kunne alle slike spørsmål være vanskelig å besvare, selv på teknologisk avanserte sykehus. Leger og pleiere måtte gå til et sted hvor det fantes en PC, og logge seg på for å hente ut informasjonen (hvis den i det hele tatt fantes i digital form). 

Halvannet tiår med smarttelefoner har nå vist selv de mest hardnakkede skeptikere at slike mobile enheter kan gi veldig god informasjonsflyt også i profesjonell sammenheng. En analyse utført av Gartner og Spok viser at tilgjengeligheten av mobile enheter har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren (de har kalt slike løsninger «Clinical Communication and Collaboration», eller CC&C).

Mobil teknologi i helsesektoren

– Verdibudskapet i CC&C er åpenbart, helsepersonell ser mange fordeler. Denne typen teknologi kan forbedre både pasientenes sikkerhet og pasientopplevelsen, såvel som de ansattes tilfredshet og moral. Det kan dessuten sette helseforetaket i stand til å behandle flere pasienter, gi bedre arbeidsflyt og samtidig skjerpe responstider og beredskapen i krisesituasjoner, skriver Gartner i rapporten «The Savvy Hospital Leader's Guide to Clinical Communication and Collaboration».

Eller sagt på en annen måte: De ansatte kan kaste vekk mindre tid på unødvendige prosesser.

Hjelp å få 

Men slike løsninger er helt prisgitt at det finnes en helt grunnleggende infrastruktur av mobile enheter tilgjengelig til å bringe informasjonen i systemene ut til de som trenger den. Mange IT-avdelinger er ikke veldig ivrige etter å ta ansvar for flere hundre eller kanskje tusenvis av mobiltelefoner og nettbrett, med alt hva det innebærer av logistikk, personvern og cybersikkerhet. Den nevnte Gartner-rapporten slår fast at blant bransjer som er mest utsatt for cyberangrep, ligger helsesektoren på topp fire. Samtidig krever publikum stadig mer høylytt at også helseforetak må evne å tenke bærekraft og velge miljøriktige løsninger som ivaretar en helhetlig livsløpstankegang. 

Heldigvis finnes det samarbeidspartnere som har gode systemer for (og masse erfaring med) å håndtere ikke bare noen tusen, men flere hundre tusen mobile enheter. Bak ligger en lignende dynamikk som har gjort at skybaserte systemer har overtatt for lokalt installert programvare: Det er ikke serveren eller DVDene med programvare kundene egentlig kjøper – de kjøper resultatene av programvaren, levert som en tjeneste over internett. Samtidig unngår de styret ved å drive serverparken selv (som systemleverandøren trolig gjør bedre uansett).

Helsepersonell jobber med iPad

Denne utviklingen har helsesektoren sett på flere fronter allerede. Som et eksempel kan vi nevne at det nå bare er to sykehus igjen i Norge som har eget vaskeri – alle de andre har satt ut dette arbeidet til andre aktører allerede.

Større handlingsrom

Mobile enheter ligner skytjenester på den måten at det sykehuset behøver, egentlig bare er at helsearbeiderne til enhver tid har fungerende mobile enheter. Systemer for administrasjon, logistikk og sikkerhet finnes allerede som tilnærmet nøkkelferdige løsninger, og det skader neppe at dette også kan ende opp med å koste helseinstitusjonen mindre. 

Det kan være verdt å tenke på at helseforetak kan finansiere mye mer enn MR-maskiner gjennom leasing eller leasing-lignende løsninger. Techstep har eksperter som har klinisk og helsefaglig bakgrunn og i tillegg til mye erfaring med å utforme velfungerende løsninger for helsesektoren. En nærmere diskusjon med disse ekspertene om deres konkrete utfordringer og problemer, kan åpne nye mulighetsrom for hele institusjonen.

Og forresten: Pseudohypoparathyreoidisme er en sjelden og sammensatt gruppe av arvelige syndromer forårsaket av nedsatt virkning av parathyreoideahormon (PTH), som kan føre til kaliummangel i blodet. Men det visste du kanskje allerede?

New call-to-action

Åge Sveum, Techstep Author

Åge Sveum, Techstep

All articles by Åge