Få fart på digitaliseringen av dine mobile ansatte

Denne artikkelen ser nærmere på digitalisering for mobile ansatte, og hvordan du kan bygge en god infrastruktur for implementering av digitale initiativer.

Les mer

Få fart på digitaliseringen av dine mobile ansatte

februar 9, 2022

Smarttelefoner har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren

Med nettbrett og smarttelefoner kan helseforetak behandle flere pasienter, få bedre arbeidsflyt, skjerpe responstider og styrke kriseberedskapen. Kort sagt: De ansatte kan slutte å kaste bort tid. Halvannet tiår med smarttelefoner har nå vist selv de mest hardnakkede skeptikere at slike mobile enheter kan gi veldig god informasjonsflyt også i profesjonell sammenheng.