februar 9, 2024

Utnytt restverdien av mobile enheter – en seier på lang sikt

Mobile enheter blir ofte lagt bort etter en relativt kort brukstids. Å ikke resirkulere gamle mobile enheter ved kjøp av en ny kan derfor ha en negativ innvirkning fra et økonomisk, miljømessig og sikkerhetsperspektiv. Lær hvordan din organisasjon kan unngå disse problemene ved å revurdere måten dere kjøper mobile enheter på. Ved å gjøre rede for hver enhet kan organisasjonen din gjøre den mobile investeringen til en vinn-vinn-situasjon.

Utnytt restverdien av mobile enheter – en seier på lang sikt

I det moderne forretningslandskapet er det ikke uvanlig at ubrukte mobile enheter blir liggende bortglemt i kontorskuffer eller i oversette hjørner. Utallige iPhoner og andre mobile enheter som tidligere ble aktivt brukt, blir ofte glemt når nyere versjoner blir tatt i bruk. Det hører heller ikke til sjeldenhetene at man kan finne minst 10 ubrukte iPhoner spredt rundt på kontoret, noe som representerer et potensielt tap på rundt 20 000 NOK. Dette er en betydelig sløsing med ressurser som kunne vært håndtert bedre.

En mobil enhet brukes vanligvis av en ansatt i en periode mellom 24 og 36 måneder. Etter denne perioden kjøpes en ny enhet, og den gamle blir ofte plassert i skrivebordsskuffen. Dette scenariet er utbredt, og mobile enheter blir lett oversett sammenlignet med annet IT-utstyr. Ifølge Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterer 53 % av svenske bedrifter at de har utslitte IT-enheter liggende rundt i lokalene.

Fenomenet der mobile enheter blir lagt til side etter relativt kort brukstid fremhever viktige spørsmål om økonomi, miljø og sikkerhet. Lær hvordan man kan adressere disse bekymringene ved å revurdere måten man kjøper mobile enheter på. Denne tilnærmingen sikrer at enhetene returneres ved slutten av levetiden deres, og gjør utdaterte enheter om til verdifulle ressurser.

 

Økonomisk Perspektiv – Frigjøring av Verdier  

Bedrifter sliter ofte med ideen om at teknologiinvesteringer består av betydelige forhåndskostnader. Mobile enheters bruktverdi endrer imidlertid dette narrativet. Miljøhensyn og økte enhetspriser har skapt et betydelig marked for gjenbrukte enheter. Mobile enheter, spesielt de fra anerkjente produsenter som Apple, kjent for sin holdbarhet og vedvarende markedsverdi, gjør effektivt om de innledende utgiftene til en strategisk investering.

Å ikke resirkulere gamle enheter når en ny er kjøpt påvirker de totale eierkostnadene (TCO) negativt – en omfattende vurdering av alle direkte og indirekte kostnader forbundet med å eie og bruke en enhet gjennom hele livssyklusen. Dette inkluderer å kaste bort ressurser og sløse bort potensiell verdi fra ubrukte enheter. Deres høye videresalgsverdi på slutten av livssyklusen minimerer TCO, låser opp verdi og bidrar til en mer effektiv bruk av ressursene.

Ifølge Statista anslås det globale markedet for oppussede og brukte mobiltelefoner å mer enn tredobles i løpet av de neste 10 årene, med Apple-produkter som står for den høyeste innbytteverdien.

Markedsstørrelse for reparerte og brukte mobiltelefoner globalt fra 2022 til 2033:

Global refurbished and used mobile phone market size from 2022 to 2033 

Kilde: Global refurbished and used mobile phone market size from 2022 to 2033, Statista

En annen kostnadsfaktor knyttet til å kvitte seg med gamle mobile enheter når en ny er anskaffet, er lisensavgiftene som faktureres per enhet. Dette betyr at en enhet som er oppbevart i en skuff, kan fortsette å pådra seg kostnader til noen oppdager den og reaktiverer enheten, og eliminerer dermed lisenskostnadene knyttet til maskinvaren.

Lær mer: Hvordan forlenge levetiden for dine mobile enheter

Miljøperspektiv – Forlenging av enhetens levetid  

Å forlenge levetiden til elektroniske enheter er viktig, og dette starter med å lage produkter som varer. Selv etter at en enhet når slutten av sin funksjonelle levetid, kan materialene den inneholder brukes på nytt for neste generasjons produkter. Reparasjon og gjenbruk av komponenter i en mobil enhet spiller en viktig rolle for å minimere miljøpåvirkningen av hver enhet. For eksempel forlenger Apple levetiden til produktene sine ved å designe dem til å betjene mer enn én eier – slik at kunder kan bytte ut enheter for oppgraderinger.

EU har etablert forskrifter som tar for seg regler for å forlenge livssyklusen til elektroniske enheter ytterligere. Disse retningslinjene pålegger at alle nye mobiltelefoner og nettbrett som introduseres på EU-markedet etter 20. juni 2025, må være motstandsdyktige mot utilsiktede fall og riper, motstandsdyktige mot støv og vann, og utstyrt med langtidsholdbare batterier.

 

Nøkkelpunkter fra EUs Eco Design Regulations for Mobile Devices inkluderer:

  • Batterier må tåle minimum 800 lade- og utladingssykluser mens de beholder minst 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet,
  • Reservedeler må være tilgjengelige i en varighet på syv år etter at modellen er tatt ut av salg i EU-markedet,
  • Viktige reservedeler må være tilgjengelig innen fem til ti virkedager,
  • Operativsystemoppgraderinger må være tilgjengelige i minst fem år etter produktets første utgivelse på markedet.

Lær mer: Livssyklushåndtering for alle dine mobile enheter

Sikkerhetsperspektiv – Bedriftsdata på farten 

En stor fordel med å bruke mobile enheter er muligheten til å få tilgang til bedriftsdata når du er på farten, som filer, e-poster, chat-samtaler og mer. Imidlertid introduserer denne mobiliteten en kritisk faktor – bedriftsdata blir tilgjengelig via enheter som kanskje ikke er redegjort for. Enheter overlevert til familiemedlemmer eller forlatt uten tilsyn utgjør en sikkerhetsrisiko, som potensielt kan føre til direkte datatyveri og fungere som et potensielt inngangspunkt til selskapets digitale miljø.

Effektiv livssyklusstyring: En vinn-vinn-tilnærming 

For å snu situasjonen beskrevet ovenfor, er det nødvendig med en annen tilnærming til innkjøp av enheter – en kontrollert livssyklustilnærming der hver enhet regnes med, og returprosessen er automatisert, noe som gjør at man ikke belager seg på at brukerne skal utføre manuelle handlinger.

La oss gå gjennom det grunnleggende om hvordan enheter kan kjøpes annerledes ved å implementere en livssyklusløsning som holder orden og sikrer at enhetene returneres ved slutten av levetiden, og til slutt gjør investeringen din til et ekte vinn-vinn-scenario:

Trinn 1 – Digitalisert mobilpolicy  

Innenfor livssyklusprogramvaren blir mobilpolicyen din virkeliggjort. Du definerer hvordan ulike hendelser skal gjennomføres og fastsetter ønsket levetid for mobile enheter, for eksempel 24 måneder. 

Trinn 2 - Automatiserte returprosesser 

Livssyklusløsningen kobler sømløst hvert kjøp med en forhåndsbestemt levetid, i dette tilfellet 24 måneder. I løpet av den 23. måneden mottar brukere automatiske varsler som ber dem starte returprosessen. På dette stadiet kan enheten sendes tilbake til selskapet eller direkte til leverandøren. Hvis brukeren unnlater å iverksette tiltak, utsteder systemet påminnelser, med eskalering til ledelsesvarsler om nødvendig. Dette sikrer en proaktiv og systematisk tilnærming til administrasjon av enheter ved slutten av deres levetid.

Trinn 3 - Brukervennlig opplevelse

I livssyklusprosessen er det enkelt for sluttbrukeren å starte en retur, og dette krever bare noen få klikk. Ved å starte returen mottar brukeren umiddelbart en forhåndsbetalt fraktetikett, og vi håndterer hele prosessen, inkludert returlogistikk, sletting av data, resirkulering eller videresalg. Denne strømlinjeformede tilnærmingen prioriterer brukervennlighet og sikrer en problemfri opplevelse.

Trinn 4 - Fullstendig oversikt  

Livssyklusløsningen oppdaterer administrasjonen kontinuerlig om enheter som nærmer seg utløpsdato, ventende returer og det totale antallet enheter som returneres. Dette forenkler budsjettering og forbedrer ESG-rapportering.

Styrk teamet ditt med de beste modellene 

Dine ansatte legger vekt på hvilken jobbtelefon de får. Skjæringspunktet mellom personlig bruk og merkevare- og operativsystempreferanser gjør dette til en sensitiv sak. Det er ikke uvanlig at brukere finner måter å omgå selskapets mobilpolicy på for å få tak i ønsket enhet.

Implementering av en livssyklusløsning sikrer at enheter returneres når en ny anskaffes. Dette fanger ikke bare opp gjenværende verdi av mobile enheter, men lar også organisasjoner gi arbeidsstyrken friheten til å velge foretrukne merkevarer, som Apple, uten å gå på bekostning av budsjettmålene. Å dra nytte av topp-produsenter hvor produktene holder sin verdi eksepsjonelt godt, kombinert med brukervennlige alternativer som å la ansatte kjøpe seg opp for avanserte enheter hvis de foretrekker det, gir teamet ditt muligheten til å velge de absolutt beste modellene. Dette øker ikke bare medarbeidertilfredsheten, men bidrar også til økt produktivitet.

Lær mer: Derfor er Apple-produkter the smarte valget for bedriften, brukerne og miljøet

Oppsummering  

Å beholde gamle mobile enheter i stedet for å returnere dem låser kapitalen, påvirker miljø- og bærekraftsmålene dine negativt og utgjør en sikkerhetsrisiko. Alle disse negative aspektene kan imidlertid snus ved å implementere en automatisert livssyklusprosess som omdefinerer anskaffelsen av enheter samtidig som organisasjonen din høster inn restverdien. I tillegg åpner denne tilnærmingen rom i budsjettet. Dette betyr at brukerne kan velge enhetene de liker. Alt i alt er dette en stor gevinst for selskaper på lang sikt.

Techsteps spesialiserte kompetanse legger til rette for implementering, støtte og finansieringsalternativer skreddersydd for å maksimere fordelene med Apple-enheter. Synergien mellom Apples nyskapende teknologi og Techsteps strategiske tjenester går lenger enn en ren teknologisk oppgradering; det legger til rette for en helhetlig transformasjon med fokus på å forbedre effektiviteten og oppnå en betydelig avkastning på investeringen.

Kontakt oss i dag for å diskutere hvordan dette kan implementeres i praksis!

Author

Techstep