juli 6, 2023

Apple-enheter: En långsiktig investering för organisationen och miljön

Därför är en investering i Apple-produkter ett klokt val för ditt företag, slutanvändaren och planeten.

Apple-enheter: En långsiktig investering för organisationen och miljön

Kort sammanfattning av artikeln:

Att investera i Apple-produkter ger många fördelar för företag, användare och miljön. För företag som integrerar Apple-produkter i sin verksamhet kan de förvänta sig att det leder till förbättrad produktivitet, högre kundnöjdhet och starkare långsiktig tillväxtpotential:

Högt restvärde: Apple-enheter behåller sitt värde långt bortom det första köpet, vilket säkerställer en stark avkastning på investeringen under hela livscykeln.

Hållbarhet: Deras livslängd minskar elektroniskt avfall och bidrar till miljömässig hållbarhet genom att minimera behovet av frekventa byten.

Programuppdateringar: Apples engagemang för pågående mjukvaru-uppdateringar för äldre enheter maximerar deras livslängd, vilket minskar miljöpåverkan.

Kvalitet och livslängd: Att välja Apple-produkter innebär att investera i kvalitet, livslängd och miljöansvar. Även om priset är viktigt, är faktorer som restvärde och livscykelsyn avgörande för långsiktig ROI och miljöpåverkan.

Apples engagemang för högt andrahandsvärde, kvalite och hållbarhet sätter en standard för konsumentelektronik. Genom att producera hållbara enheter, prioritera hållbar design och aktivt stödja äldre enheter genom kontinuerliga programuppdateringar, visar Apple sitt engagemang för att minimera sin miljöpåverkan och leverera värde till sina kunder. Det är därför en investering i Apple-produkter är ett klokt val för ditt företag, slutanvändaren och planeten. 

Kvaliteten på enheten har konsekvenser för miljön  

Medan mobila enheter har revolutionerat våra liv, påverkar elektroniskt avfall (e-avfall) allt mer negativt både människors hälsa och vår miljö. Begreppet syftar på ett brett utbud av elektroniska enheter, såsom datorer, surfplattor, mobiltelefoner, kameror och diverse annan elektronik, som ibland tenderar att ligga kvar i lådor och skåp på arbetsplatser och i tusentals hem. 

Även om detta kan låta ofarligt; bristen på återvinning lämnar vårt samhälle med en stor brist på mineraler och material som hade kunnat återanvändas till nya apparater istället för att gräva efter nya. Den stora skadan uppstår å andra sidan när apparaterna alltför ofta dumpas på soptippar eller exporteras till utvecklingsländer, vilket leder till allvarliga miljöföroreningar och hälsorisker. På grund av detta har kvaliteten och hållbarheten hos de mobila enheter vi bestämmer oss för att köpa enorma konsekvenser för vår förmåga att minska förbrukningen, återanvända och återvinna mobila enheter för att minska den negativa påverkan på vår miljö.

Apple-enheter behåller sitt värde länge efter köp 

Apples engagemang för att producera hållbara skiljer dem från konkurrenterna. Kombinationen av solida komponenter och omfattande kvalitetskontroller säkerställer att Apple-enheter fortsätter att fungera optimalt, även efter flera års användning. Denna livslängd förbättrar inte bara användarupplevelsen, utan hjälper också till att göra produkterna mer hållbara, genom att minska behovet av att köpa nya produkter för ofta. 

Räkna ut hur mycket du kan spara på dina gamla iPhones

För att detta ska fungera i praktiken är det avgörande att enheterna fortsätter att få mjukvarustöd och uppdateringar, även för äldre versioner. Till skillnad från många andra varumärken ser Apple till att äldre enheter får de senaste uppdateringarna av operativsystemet, så att användare kan dra nytta av nya funktioner och säkerhetsförbättringar även på äldre modeller. Detta engagemang för mjukvarans livslängd förlänger livslängden för Apple-enheter, minskar elektroniskt avfall och maximerar värdet för användarna. 

På väg mot en sluten leveranskedja för framtiden  

Med sitt starka fokus på återvunna och förnybara material kan Apple minska den negativa miljöpåverkan från sina produkter. Till exempel har Apple introducerat återvunnet aluminium i sina enheter och arbetar mot en sluten leveranskedja där nästan 70 % av aluminiumet som användes i 2022 kom från återanvända källor. Genom att återanvända eller återvinna material och resurser tillbaka till tillverkningsprocessen istället för att slänga dem, strävar Apple efter att eliminera behovet av utvinning av nya resurser. Faktum är att Apple har etablerat sitt eget team av demonteringsrobotar, Daisy, Dave och Taz, för att leda vägen för återvinningen av viktiga mineraler som guld, kobolt och tungsten från enheter som återvinns.  

Apple ligger i framkant när det gäller ansvarsfullt kassering av elektroniska enheter genom sina återvinnings- och inbytesprogram. Som kund kan du lämna tillbaka dina gamla Apple-enheter genom Apple Trade-In-programmet, där du får kredit som kan användas för att köpa en ny enhet. Om du inte har några planer på att köpa en ny enhet just nu får du istället restvärdet i form av ett presentkort. Apple ser också till att enheter som inte kan återanvändas istället återvinns på ett ansvarsfullt sätt för att återvinna värdefulla material och minimera negativ miljöpåverkan, utan kostnad för användaren. En klassisk win-win! Dessutom har Apples engagemang för att minska koldioxidutsläppen lett till framsteg inom energieffektiv teknik, såväl som övergången till förnybara energikällor för sin verksamhet. 

 

Med Apple-enheter kan du känna dig trygg i ditt val  

Apples engagemang för hög användbarhet, kvalitet och hållbarhet sätter en standard för konsumentelektronik. Genom att producera hållbara enheter, prioritera hållbar design och aktivt stödja äldre enheter genom kontinuerliga programuppdateringar, visar Apple sitt engagemang för att minimera miljöpåverkan och leverera värde till sina kunder. Det är därför en investering i Apple-produkter är ett klokt val för både ditt företag, slutanvändaren och planeten. 

När du väljer att skaffa mobil teknik för din organisation; fundera en extra gång över varför du gör detta och vilket värde dessa mobila enheter kommer att tillföra ditt företag. Det finns en naturlig risk att dina köpare fortsätter att jaga det lägsta priset per enhet, samtidigt som du förlorar det långsiktiga perspektivet och den framtida avkastningen på investeringen. Det råder ingen tvekan om att priset är en viktig aspekt vid inköp, men är det lägsta priset det billigaste om du tar andrahandsvärdet, kvalité och hållbarhet i beaktning? 

Välj en pålitlig partner när du väljer mobila enheter för framtiden 

Som auktoriserad företagsåterförsäljare av Apples produkter och tjänster är Techstep väl positionerat för att hjälpa din organisation att implementera Apples teknologi. Vi hjälper dig med planering och genomförande av all utrustning. Vi kan även hjälpa till med finansiering av ny utrustning och ge dig pant för den gamla, vilket minskar det ekonomiska fotavtrycket i samband med projektet. Vår kompetens och erfarenhet av att använda Apple på jobbet säkerställer ett kort och ekonomiskt väg för att använda mobila enheter på ett säkert, produktivitetshöjande och mer hållbart sätt.  

Kontakta oss idag för att diskutera hur detta kan göras i praktiken!  

Författare

Techstep