februari 14, 2020

Så sparade de miljoner med appar och iPad

Historien om hur Equinor-fältet, Johan Sverdrup, färdigställdes i förväg, och vikten av förändringshantering och en digital arbetsplats med iPad och appar.

Så sparade de miljoner med appar och iPad

Appar och mobil teknik bidrog till stor del att Equinor-anställda kunde slutföra det gigantiska och komplexa oljefältet två månader innan deadline. Johan Sverdrup är ett skolexempel på digitalisering och innovation i praktiken, som många yrken på land också kan lära av. Inte minst när det handlar om förändringshantering.

 

160 km ute i Nordsjön från Stavanger ligger det nya olje- och gasfältet Johan Sverdrup. Fältet öppnades i början av oktober 2019, två månader före schemat. Endast Ekofisk och Statfjord är större. Delar från mer än 30 tillverkningsanläggningar runt om i världen monteras ihop mitt ute på Nordsjön. 

Det finns många skäl att berömma Equinors anställda när ett sådant jätteprojekt är klart före schemat. Det speglar inte bara en fantastisk organisation som kan hantera enorma projekt på ett allt bättre sätt: när Equinor ökar lönsamheten är vi alla vinnare.

Det som Equinor har uppnått ute till havs visar vad till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, lärare, chaufförer, butiksarbetare och hantverkare kan uppnå på land.

Staten förväntas få 900 miljarder norska kronor i intäkter från fältet under de kommande 50 åren. Det här är mycket pengar: det räcker exempelvis till att driva alla norska grundskolor i mer än 11 år. Sedan kommer allt det andra som företag kan lära sig om digitalisering och innovation i praktiken: Det som Equinor har uppnått ute till havs visar vad till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, lärare, chaufförer, butiksarbetare och hantverkare kan uppnå på land.


Detta har digitaliseringen betytt

Hur har de klarat allt detta? Erfarenhet från tidigare områden är naturligtvis viktiga. Nu går alla anställda och leverantörer runt med en iPad. Jag blir varm i hjärtat av att höra att mobiltekniken har bidragit till mer än en månads tidsbesparing – på vad som är den allra största och mest komplicerade konstruktionen i Norge.

Till Stavanger Aftenblad sa Anders Opedal, koncernchef för teknik, projekt och borrning i Equinor, att företaget har fattat djärva beslut om att använda ny teknik och digitalisering som de kan utnyttja nu.

Nu går alla runt med en iPad där de till exempel kan ta fram ritningar på skärmen istället för att gå till arkivet för att hämta dem. "Detta har räddat oss åtminstone en månads arbete under implementeringsfasen", konstaterade Anders Opedal. 


Appar som sparar tid och förbättrar jobbet

Jag pratade nyligen med Werner Myrvang och Tor Tønnessen som båda arbetar med mobilteknik, appar och digitalisering på Equinor. De säger att bland de appar som har betytt mest i tidsbesparingar är appen för arbetstillstånd.

Med en iPad får de anställda sin arbetsorder direkt. De kommer snabbare fram till var de ska göra jobbet, hur de ska göra det och kan registrera det snabbare och mer exakt med iPad-kameran och användarvänliga funktioner.

Mer än trettio appar har använts under konstruktions-, installations- och startfasen. I ett oljefält är det ofta långt från bostäderna, till kontrollrummet, till den fysiska arbetsplatsen och till kantinen. Om uppgifterna skulle lösas på samma sätt som tidigare, skulle mycket tid spenderas på att vänta och fysisk rörelse. Med en iPad får de anställda sin arbetsorder direkt. De kommer snabbare fram till var de ska göra jobbet, hur de ska göra det och kan registrera det snabbare och mer exakt med iPad-kameran och användarvänliga funktioner. 

Men allt handlar inte om effektivisering. Det sker också förvandling och innovation via iPad och användningen av appar. Johan Sverdrup finns som en digital tvilling, något som har stor praktisk betydelse: med 3D och Augmented Reality (AR) kan medarbetare lättare se hur en uppgift ska göras och kontrollera om saker görs enligt ritningarna. Mer än 30 000 ändringar gjordes på Johan Sverdrup med stöd från 3D/AR.

(Visste du förresten att Equinor är en av landets största och mest populära IT-arbetsplatser, och att deras chef Åshild Hanne Larsen nyligen utsågs till IT-chef för året i Europa?)

Credit-Ole_Jørgen_Bratland-Copyright-Equinor-OJB

Expressfart från utvecklare till användare

Detta är bara ett axplock som visar hur de anställda på Johan Sverdrup har gynnats av iPad och appar. Mer än 30 appar har använts under byggprocessen. Dessa appar, så kallade Enterprise-appar, är vanliga appar. Vissa av dem är utvecklade av Equinor, andra åt Equinors vägnar av tredjeparter som Bouvet. 

Genom att standardisera iPad (Mini) och iOS har Equinor också fått andra belöningar, inklusive mindre komplex apputveckling, bättre säkerhet och användarupplevelser än genom att välja andra eller fler alternativ.

Innan de anställda börjar använda apparna spelar vi på Techstep också en roll. Vi testar apparna för bland annat säkerhets- och distributionsfunktioner. När apparna är godkända skickar vi dem direkt till varje iPad. Vi tar också hand om alla uppdateringar och driften för alla iPads genom så kallad MDM (Mobile Device Management) i det vi kallar App Management och App Advisory som baseras på Equinors säkerhets- och funktionalitets-krav.


Fler kan lära av Equinor

Tidigare nämnde jag olika yrkesgrupper. En sak de har gemensamt med de tusentals människor som Johan Sverdrup består av är att deras arbete inte är digitalt. Det är när de hanterar fysiska saker och riktiga människor som de skapar värde. Äkta arbete, kanske många säger.

En annan sak de har gemensamt är att historiskt sett har digitala lösningar gjort alltför lite för att förbättra hur de utför sina arbetsuppgifter. En stor anledning är förmodligen att bärbara datorer inte passar så bra att ta med sig för sjuksköterskor, piloter, elektriker och andra som vanligtvis arbetar utanför kontoret. Hos Johan Sverdrup har de anställda fått en specialsydd bröstficka för sin iPad, som i sin tur är skyddad i ett skal för att uppfylla de strikta säkerhetsbestämmelserna.

När Equinor uppvisar fantastiska resultat är det grundläggande skälet inte att de har lyckats skapa bra appar. Nej, appar är faktiskt förvånansvärt enkla att skapa, och många av de bästa är appar som alla kan köpa och använda. Equinors framgång beror på deras djupa insikt i att allt börjar med en grundläggande förståelse för innovation och ett omfattande fokus på förändringshantering. 

När människor som inte har haft bra digitala hjälpmedel ska göra jobbet snabbare, säkrare och bättre, handlar förändringshantering om att involvera användare och deras fackföreningar.

– De anställdas iPad följer inte bara med dem runt på Johan Sverdrup. De tar även med surfplattan hem, där den bland annat används för utbildning. Samtidigt håller många ett öga på utvecklingen i sina områden när de är hemma och är lediga. Detta har gett de anställda en ökad känsla av tillhörighet och ansvar, säger Tor Tønnessen.

Han säger också att det nya sättet att arbeta har betytt mycket för att öka säkerheten. – Kompetenshöjning, kommunikation och tillgång till korrekt status och aktuell information från alla användare är viktiga för att förebygga olyckor.

John Olve Andersen Author

John Olve Andersen

John Olve er Director of Product Innovation i Techstep.

All articles by John