oktober 7, 2022

Det enkla sättet för en ekonomichef att få kontroll på företagets mobilkostnader 

En ekonomichef ska inte behöva övervaka medarbetarnas telefonräkningar. Det finns mycket enklare sätt att behålla kontrollen över kostnaderna för företagets mobiltelefoner.

Det enkla sättet för en ekonomichef att få kontroll på företagets mobilkostnader 

Om man inte har överblick över de kostnader som kan uppkomma under en mobiltelefons livslängd riskerar man att få en obehaglig överraskning – det kan nämligen bli dyrt. Och för ett företag som har hundratals, eller kanske till och med tusentals mobiltelefoner, blir det svårt att skaffa sig en sådan överblick utan att implementera en modern, digital lösning.  

Här är det viktigt att CFO:n agerar.  
Den tiden är nämligen förbi när chefen för ekonomifunktionen kunde tänka "det där tar IT hand om", varje gång en mening innehöll ord som "digitalt" eller "internet".  

I analysföretaget Gartners undersökning Top Priorities for Finance Leaders in 2022 uppgav 64 procent av de tillfrågade finanscheferna att de hade varit mycket engagerade i att göra företaget mer digitalt. Med andra ord finns det ingen anledning att vänta på att IT-avdelningen ska ta initiativet. 

New call-to-action

Fördelarna med en digital lösning  

Låt oss ta en titt på några av fördelarna med att använda en lösning som Techstep Lifecycle ur en ekonomichefs perspektiv:   

 • Uppgradering till mer avancerade mobiler: Techstep Lifecycle gör det enkelt att automatisera löneavdrag för mellanskillnaden för medarbetare som vill ha en mer avancerad mobiltelefon än företagets standardmodell. 

 • Ersättningsmobil när en telefon lämnas in för service: Att en medarbetare plötsligt saknar mobiltelefon för att olyckan varit framme kan bli kostsamt för företaget. Med Techstep Lifecycle får medarbetaren snabbt en ersättningstelefon som kan användas under reparationstiden. 
   
 • Bättre kostnadskontroll: Om medarbetarna själva ska stå för en del av kostnaden för sina mobiltelefoner kan detta enkelt administreras med Techstep Lifecycle. 

Hur ett lyckat digitalt verktyg fungerar 

Manuella rutiner är som sagt tidsödande och får i värsta fall medarbetarna att tröttna på sitt jobb, medan ett väl anpassat digitalt system automatiserar dessa arbetsuppgifter och ger ditt företag bättre kontroll. Gartners undersökning pekar på flera viktiga funktioner som behövs i ett digitalt system. Techstep Lifecycle har alla dessa funktioner:  

 • Ett digitalt verktyg som kan fungera över hela organisationen (snarare än en lösning som bara är avsedd för en viss del eller funktion) 
   
 • Företaget får tack vare det digitala verktyget en enhetlig policy för databehandling och skydd av personuppgifter 
   
 • Det fungerar lika bra för tusen mobiler som för tiotusen, och är därmed väl positionerat för att hjälpa ditt företag att snabbt skala upp om det skulle behövas
   
 • Det är en molnbaserad lösning som standardiserar och förbättrar befintliga processer. 

Gartner pekar också på att allt fler av dagens företag strävar mot att ersätta ineffektiva, manuella arbetsuppgifter med automatiska processer. Detta förutsätter dock att ekonomiavdelningen stödjer dessa digitala initiativ. Att implementera Techstep Lifecycle är i detta avseende ett enkelt, lönsamt och effektivt steg att ta – både för ekonomiavdelningen och för företaget i stort. 

Minimera de dolda kostnaderna 

Ett annat skäl att använda en digital lösning är att de bakomliggande processerna effektiviseras. En undersökning från Supply Chain 24/7 visar att de direkta kostnaderna för en mobiltelefon (hårdvara, tillbehör, appar, installation och utbildning) bara uppgår till 10 % av den totala ägandekostnaden (TCO).  

Det innebär att de indirekta kostnaderna – dvs. de kostnader som går att få ner med hjälp av en lösning som Techstep Lifecycle – kan uppgå till hela 90 % av ägandekostnaden. Dessa kostnader är inte alltid så lätta att se i företagets redovisning eller ekonomiska rapporter, men de finns där. De är en börda som kanske inte alla konkurrenter bär på. De är onödiga och i värsta fall höga.  

Ett enkelt sätt att komma till rätta med dessa dolda kostnader är att effektivisera hanteringen av mobila enheter med hjälp av en digital lösning från en pålitlig leverantör. 

New call-to-action

Author

Anders Ekelund

All articles by Anders