april 12, 2023

Digitaliserad hantering ger PostNord full kontroll över mobila enheter

Samarbetet mellan PostNord och Techstep sträcker sig flera år tillbaka i tiden, och har resulterat i att PostNord ökat sin digitaliseringsgrad och förenklat det dagliga arbetet för sina medarbetare.

Digitaliserad hantering ger PostNord full kontroll över mobila enheter

Utmaningen – smartare hantering av mobila enheter

PostNord är ledande inom logistik och kommunikation i Norden, med ett unikt distributionsnät och branschledande expertis inom leverans, logistik, kommunikation, e-handel och distribution. I dagsläget har koncernen omkring 26.500 anställda (varav cirka 18.000 i Sverige), vilket gör PostNord till en av Nordens största arbetsgivare.

Under de senaste åren har PostNord drivit omfattande digitaliseringar av hela sin verksamhet. En av delarna som fått stort fokus är IT och infrastruktur, med målsättningen att rusta medarbetare med välfungerande och lätthanterliga mobila enheter som underlättar deras dagliga arbete. I vissa delar av digitaliseringsresan har PostNord valt att samarbeta med Techstep – ett partnerskap som innefattar avlastning inom managering och teknisk support av hårdvara.

Utmaningen i det här projektet var att leverera ett heltäckande system till PostNords olika siter (postterminaler, serviceställen och hubbar) för att administratörer, i realtid, ska se var enheter finns. Siterna ingår i ett omfattande siteträd, vilket ger PostNord full koll på inventarier inom hela verksamheten.

– Tidigare fanns en regional struktur för hur mobila enheter hanterades. Här saknades dock översikter och enhetlighet i systemen, som dessutom sköttes helt manuellt. Det här försvårade underhållet och kontrollen över inventarier och gjorde det omöjligt att veta vad som fanns på siterna eller om enheterna var uppdaterade och säkra att använda, berättar Kasper Almroth, mobilitetsansvarig på PostNord.

Lösningen: automatisk re-allokering till rätt site

PostNords siteträd är stort, med många aktiva siter och otroligt många mobila enheter i omlopp. Det innebär både komplex managering sett till uppdateringar och säkerhet, och att respektive site måste ha full kontroll över väldigt stora belopp i form av inventariekostnader.

New call-to-action

Systemet är därför uppbyggt så att PostNords administratörer kan managera de mobila enheterna på en site och att enheter automatiskt registreras på rätt site och får en plats i siteträdet. Det innebär att manuell handpåläggning i en inventarielista nu är ett minne blott och utrullningar av uppdateringar blir enklare, oavsett om det gäller alla enheter eller en viss del av siteträdet. Siter kan nu enklare pilottesta appar, göra ändringar lokalt eller automatisera uppdateringar av sina egna mobila enheter, utan att det stör produktionen.

Vi levererar ett heltäckande manageringssystem till PostNords olika siter. I systemet registreras automatiskt siternas mobila enheter, vilket ger bättre struktur och kontroll över mobilparken. Det möjliggör dessutom så att PostNord kan välja när det passar att göra uppdateringar och nya utrullningar på respektive site, berättar Peter Gadart, Account Executive.

Systemet som hanterar re-allokeringen av mobila enheter på PostNords siter flyttar och registrerar enheterna i SOTI. Det innebär att användningen av internet, appar och funktioner är begränsad – enheterna är anpassade efter slutanvändarens arbete.

Smart och säker enhetshantering via en portal

Vi behövde helt enkelt ett smartare och mer funktionellt system för enhetshantering. Vi kan idag se all information kopplat till aktiva enheter, uppdatera i realtid utan produktionsstörning och få en bättre översikt om hur vår verksamhet faktiskt ser ut från dag till dag, berättar Gert Friis-Larsen, Service Manager på PostNord IT.

Sorting production team work

För PostNord innebär systemet att alla siter nu har en mycket bättre översikt och flexibilitet när det kommer till hanteringen av sina mobila enheter. Siterna har full kontroll och översikt över sina inventarier och uppdateringar och nya funktioner kan skjutas ut till alla, oavsett arbetsroll, utan att det stör i arbetet. Systemet innebär dessutom att tidskrävande adminarbete elimineras, om till exempel en medarbetare slutar, om en specifik enhet måste hittas eller om en site ska integrera en ny användare eller enhet.

– Det här projektet har fått stor effekt för PostNord. Just nu är det bara den svenska koncernen som implementerat det nya systemet, men redan i vår rullar vi ut systemet i Danmark. Sedan är det nog bara en tidsfråga innan resterande länder och affärsområden efterfrågar det samma, avslutar Peter Gadart.

Resultat i samarbetet

Techstep har sedan tidigare hjälpt PostNord med att skapa bättre kontroll över vem som senast använde eller äger en specifik mobil enhet, samt att siter i realtid kan se om enheterna används, för att kunna göra uppdateringar utan produktionsstopp. Resultatet av det senaste projektet innebär att PostNord nu dessutom kanse antalet mobila enheter på respektive site genom automatisk re-allokering.

Vill du spara kostnader och förbättra hanteringen av företagets mobila enheter?

Techstep är en komplett leverantör av mobilteknik som hjälper företag och organisationer att arbeta mer effektivt, säkert och hållbart. Vi tror helhjärtat på att teknikens kraft driver positiva förändringar som bidrar till att dina medarbetare både får mer frihet och ökad produktivitet.

Läs mer om våra fantastiska kunder och hur vi tillsammans har skapat fördelar för både ve
rksamheten och medarbetare med hjälp av mobila tjänster och lösningar.

Författare

Techstep