november 30, 2023

Förstå skillnaderna: Hantering av personliga och delade mobila enheter

Lär dig mer om varför det är så viktigt att ha koll på olikheterna i att hantera personliga och delade mobila enheter för kontors- och hybridarbetare och de ute på fältet.

Förstå skillnaderna: Hantering av personliga och delade mobila enheter

Med tanke på att cirka 80 procent av den globala arbetskraften anses vara skrivbordslösa är det tydligt att mobil teknologi förändrar arbetets karaktär för många arbetare borta från skrivbordet. Mot bakgrund av detta tycker vi att det är intressant att belysa skillnaderna mellan att hantera mobilitet för kontorsarbetare och medarbetare i frontlinjen. Den här artikeln syftar till att beskriva dessa skillnader och dela med oss av bästa praxis för att hantera personliga enheter som används av kontors- och hybridarbetare, samt delade enheter som används av fältarbetare.

Att lyfta fram skillnaderna

Om man bortser från olika scenarier för hur enheterna används är den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan kontors- och hybridarbetare jämfört med medarbetare i frontlinjen deras användning av mobil teknik. Medan hybridarbetare ofta använder företagsägda enheter för både professionellt och personligt bruk, förlitar sig medarbetare i frontlinjen på enheter som enbart används som arbetsverktyg, och ofta delade mellan flera individer. Kunskapen kring skillnaderna är grunden för en väl fungerande process för hantering av mobilitet.

Hantering av val av enheter

På fältet är det viktigt med robusta enheter som klarar tuffa förhållanden. Det är dock stor skillnad mellan ett butiksgolv och en byggarbetsplats. En vanlig utmaning uppstår när man väljer enheter för medarbetare i frontlinjen, eftersom de ofta inte är direkt involverade i beslutsprocessen. Valet görs vanligtvis av någon som kanske inte har upplevt de dagliga utmaningar som dessa arbetare möter under ett åttatimmarsskift. För att lösa det här problemet rekommenderar vi starkt att du genomför fältstudier och aktivt samarbetar med medarbetare i frontlinjen för att säkerställa att den mobila teknik som tillhandahålls verkligen är skräddarsydd för deras specifika behov.

När man har att göra med hybrid- och kontorsarbetare blir det mer komplicerat att välja rätt enhet på grund av dess dubbla användning för både professionella och personliga behov. En bra utgångspunkt är att begränsa alternativen till tillverkare som erbjuder programvara för enhetsregistrering och företagscertifierade produktlinjer. Men även efter att ha säkerställt att funktionskraven är uppfyllda finns det fortfarande ett brett utbud av enheter tillgängliga i olika prisklasser. Beslutsprocessen påverkas av personliga preferenser, till exempel förtrogenhet med operativsystemet, kännedom kring ekosystem, skärmstorlek, kamerafunktioner, minneskapacitet och immateriella faktorer som är kopplade till enhetens märke och modell.

Les mer: Öka produktiviteten och säkerheten med Samsung Galaxy Enterprise Edition

Hantera enhetens livscykel

Hanteringen av enhetens livscykel skiljer sig också mellan personliga enheter och delade enheter. Vad gäller delade enheter finns det ingen specificerad användare, vilket gör det svårt att säkerställa att nya enheter beställs, saknade enheter rapporteras, reparationer hanteras snabbt eller att enheter returneras korrekt till laddningsställena i slutet av varje arbetsdag. Att implementera en enhetsägarstruktur, ansluta enheter till specifika platser, vägar eller liknande kontexter och tilldela ägare för dessa instanser kan hjälpa dig att lösa det här problemet.

För personliga enheter rekommenderar vi att du använder en tydlig metod för självbetjäning. Detta innebär att i förväg bestämma alla livscykelhändelser, inklusive alternativ för val av enhet, täckningspolicyer, tidslinje för beställning, procedur för reparation, stöldprotokoll och säkra och hållbara metoder för kassering av enheter. Genom att digitalisera dessa processer kan du minska IT-administrationen och se till att anställda inte tilldelas olika enhetsmodeller, vilket eliminerar eventuella skillnader.

Hantering av säkerhet och sekretess

När anställda använder företagsägda enheter för personliga ändamål blir det viktigt att ta itu med integritetsproblem. Användarna bör informeras om hur sekretessen hanteras, inklusive vilken information som kan nås av vem och under vilka omständigheter. Att uppnå en balans mellan kontroll och individuell frihet blir avgörande för att säkerställa säkerheten för personliga enheter.

Hantering av enheter som används av medarbetare i frontlinjen innebär ofta att endast begränsa åtkomsten till nödvändiga funktioner, vilket eliminerar onödiga element som kan göra uppgifter långsammare eller äventyra enhetens funktioner. En vanlig metod är att låsa enheten i helskärmsläge, vilket ger åtkomst endast till de verktyg som krävs för just den användargruppen.

Les mer: Samsung Knox så att ni kan fokusera på er verksamhet

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattningsvis är det viktigt att känna till skillnaderna mellan dessa användargrupper när du etablerar rutiner och processer för att hantera din mobila egendom. De olika användargrupperna, arten av de uppgifter som utförs och skillnaden mellan personlig och professionell användning belyser det faktum att ett enhetligt tillvägagångssätt kanske inte är lämpligt för alla. På Techstep omfamnar vi dessa skillnader och är fast beslutna att få mobil teknologi att fungera sömlöst för alla typer av arbetare, oavsett om de är skrivbordsbundna, hybrida eller skrivbordslösa.

 

New call-to-action

Författare

Techstep