januari 19, 2024

Gen Z´s inträde på arbetsmarknaden: Att tillgodose den nya digitala generationens behov av mobil teknologi

De digitalt infödda ökar i antal på arbetsmarknaden. Dom är verkligen en transfomativ kraft att räkna med. Den här artikeln belyser hur teknologi och kultur på arbetsplatser påverkas med deras intåg. Den visar på vikten av mobil teknologi när det gäller att integrera och stärka Generation Z på arbetsmarknaden.

Gen Z´s inträde på arbetsmarknaden: Att tillgodose den nya digitala generationens behov av mobil teknologi

 

När man använder termen ”digitala infödingar”, ”digitalt infödd arbetskraft” eller “digitala urinvånare” menar man den generation av arbetare som börjat arbeta under en period som kännetecknats av att digitaliseringen har integrerats i alla aspekter av deras liv, även kallat Generation Z (Gen Z). Tidigare generationer kan betecknas som digitala immigranter. Det innebär att man gradvis har börjat använda digitala verktyg. Skillnaden är alltså att Gen Z vuxit upp med tekniken som en självklar och integrerad del av sitt dagliga liv.

Digitala infödingar som arbetskraft 

Gen Z som vuxit upp med både datorer, internet och smartphones (s.k. Digitala infödingar eller digitala urinvånare) är på väg in på arbetsmarknaden. Det kommer att krävas förändringar när det gäller hur man använder både mobil teknologi och sättet man arbetar. Dessa arbetare är vana vid att vara konstant uppkopplade och det är något de även förväntar sig i arbetslivet. Deras digitala beteende och sättet dom arbetar på kommer garanterat att förändra både dynamik och arbetssätt på traditionella arbetsplatser. För att kunna attrahera dessa arbetare kommer potentiella arbetsgivare utan tvekan att vara tvungna att utvärdera hur man använder och drar nytta av IT och mobilteknologi.

Gen Z har en naturlig fallenhet för att använda digitala enheter, applikationer och online-plattformar. De använder teknologi för att kommunicera, samarbeta och för att lösa problem. Detta gör dom utan att ens tänka, eftersom det är det dom är vana att göra sedan tidig ålder. När dessa arbetare ska lösa sina arbetsuppgifter står tekniken allt som oftast i centrum och med den som hjälp söker man effektiva, innovativa lösningar på problem och uppgifter man ställs inför. Dom har i tidig ålder utvecklat strategier för att effektivt nyttja teknologi och detta synsätt tar man med sig och applicerar i arbetslivet.

Denna generations beteende har formats av deras bekvämlighet med det digitala landskapet vi som samhälle har skapat. Man är också benägen att snabbt hoppa på nya teknologier och trender. Med snabba fötter, framåtanda och stor digital kompetens kommer man in i arbetslivet, applicerar sina unika förmågor och kombinerar det med ett okonventionellt tankesätt.

 

Ett flexibelt arbetsliv är här för att stanna

Enligt Gartner kan man dela in kunskapsarbetarna i tre olika kategorier, på-plats arbetare, hybridarbetare och distansarbetare. Gartners rapport “Knowledge Employees, Hybrid, Fully Remote, and On-Site Work Styles” vittnar om ett paradigmskifte i sättet vi arbetar. I slutet av 2023 beräknas 48 % av kunskapsarbetarna ha gått över till hybrid- eller distansarbete. Det är en stor ökning från 27 % enligt beräkningar från 2019. Hybridarbete ses inte som en förmån, det är helt enkelt något som förväntas från dessa anställda. Resultatet av det är att företag och organisationer har varit tvungna anpassa sig efter vad anställda vill ha för att kunna attrahera kompetent arbetskraft. 

on-site,hybrid and fully remote worker terminology-01Källa: Forecast Analysis: Knowledge Employees, Hybrid, Fully Remote and On-Site Work Styles, Worldwide; Gartner, 2023

Ett extremt exempelt på verkligt distansarbete som uppkommit som en effekt av stabil uppkoppling, globalisering och en annan syn på arbete och livskvalite är dom så kallade digtala nomaderna. Dessa pionjärer håller på att förändra vårt gamla förlegade synsätt på arbete genom att omdefiniera rum, tid och plats. Dom vill ha möjligheten att kombinera deras arbete med en livsstil som låter dom flytta runt och ha en känsla av frihet. Dessa individer är inte bundna av geografiska gränser och utnyttjar potentialen för dagens teknologi fullt ut för att kunna jobba på distans och leva ett flexibelt och rörligt liv.

Digitala nomader förlitar sig på digitala verktyg som tillåter att man arbetar från vart som helst på planeten. En förutsättning för deras nomadiska livsstil är en snabb och pålitlig internetuppkoppling. Det spelar ingen roll om man jobbar från ett stökigt café i Berlin eller från en lugn och stillsam strand i Thailand. En pålitlig uppkoppling klarar man sig inte utan. Har man inte det kan man inte kommunicera med klienter, samarbeta med kollegor eller komma åt de molnbaserade tjänster man behöver för att kunna jobba.

Läs mer: Policy om distansarbete – så här skapar du en framgångsrik och effektiv policy

iStock-1737051373

 

Den digitala generationens förväntningar på mobilitet och teknologi

Alla verksamheter kämpar för att klara av de utmaningar och skörda frukterna av de möjligheter som den digitala tidsåldern erbjuder. I samband med detta blir det absolut nödvändigt att förstå och utnyttja styrkorna hos den digitalt uppväxta generationen. Integreringen av Gen Z i den befintliga arbetsstyrkan kan bidra till en utveckling av en arbetsplatskultur som värdesätter kontinuerligt lärande, omfamnar tekniska framsteg och frodas i en digitalt driven miljö. Här följer viktiga aspekter att tänka på för att tillgodose den digitala generationens förväntningar relaterat till teknologi.

 

  • Alltid uppkopplad, alltid produktiv

Den digitala generationen vill vara ständigt uppkopplade och kunna förflytta sig sömlöst mellan det personliga och det arbetsrelaterade. Det är förstås mobil teknologi som möjliggör deras löpande kommunikation och samarbete med varandra. Den digitala nomaden vill ha ständig tillgång till information, oavsett plats och tid. Arbetsgivare måste därför investera i robusta mobila nätverk och plattformar för att tillgodose denna generations omättliga behov av att vara ständigt uppkopplade.

 

  • Flexibilitet på arbetsplatsen

Möjligheten att kunna jobba flexibelt är ett grundläggande behov för de digitala infödingarna. Mobil teknologi är väldigt viktigt när det gäller att skapa förutsättningar för att arbeta på distans, kunna jobba när man vill och för att skapa en dynamisk arbetsmiljö i stort. Att göra investeringar i mobil-applikationer och verktyg för att samarbeta kommer att vara nödvändigt för att kunna hålla arbetsstyrkan uppkopplad och engagerad oavsett vart dom befinner sig fysiskt.

 

  • Säkerhet och privatliv

Eftersom mobila enheter är centrala i vårt liv kan knappast vikten av säkerhet och privatliv överdrivas. Den digitala arbetsstyrkan är väl medvetna om de potentiella risker och problem som kan gå hand i hand med användningen av den digitala teknologin. Oron för brister i säkerheten är ständigt närvarande. Det är inte bara företag och organisationer som värnar om sin integritet och vill skydda sin data. Även de anställda värnar om sin personliga data som finns på enheterna. Oron är befogad och bör tas på allvar. Företag bör därför se till att aktivt skydda sig mot cyberhot. Att skydda sig på rätt sätt innebär att man måste se till att de applikationer som används är säkra, att kommunikationskanaler är krypterade samt att de digitala enheter som används i verksamheten är uppdaterade och körs på senaste versionen av operativsystemet. Att arbeta aktivt med säkerheten bygger också förtroende gentemot de anställda som kan känna att deras personliga data är skyddade.

Läs mer: Klientsäkerhet för alla era mobila enheter

 

  • Valfrihet är A och O

Gen Z är vana vid en uppsjö av olika enheter och operativsystem. Det bästa är om man låter de anställda välja de enheter som de är vana vid. Vare sig det gäller en speciell tillverkare, operativsystem eller en viss typ av digital enhet tjänar man på att låta dom välja det dom vill ha och det dom är trygga med. Känslan av att själva kunna bestämma kommer att skapa en positiv arbetsmiljö med både glädje och ansvar.

Läs mer: Förenkla och digitalisera hanteringen av företagets mobila enheter.

 

Slutsats

Våra arbetssätt förändras snabbt genom att andelen arbetare tillhörande Gen Z växer sig större på våra arbetsplatser. Dom är vana vid att alltid ha digital teknologi på en armlängds avstånd och dom vill kunna använda den flitigt. När det gäller deras syn på arbete har dom ett helt annat perspektiv. Det bygger alltid på nyttjandet av mobil teknologi och digitala verktyg. Dom har helt andra förväntningar på sin arbetsplats och sina verktyg. Det gör att man som verksamhet måste bli strategisk när det gäller hur man planerar och jobbar med sina IT-lösningar och hur man integrerar mobil teknologi i sina arbetssätt.

Att förstå behoven hos den digitala generationen handlar inte bara om att säga rätt sak för att kunna anställa folk, det är också en nödvändighet för verksamheter som har som mål att blomstra i den digitala tidsåldern istället för att bara överleva ett par år till. Eftersom Gen Z har vuxit upp med ständig tillgång till smartphones, sociala medier och att alltid vara uppkopplade har dom en naturlig fallenhet för att kunna utnyttja den mobila teknologin till max. När dom träder in i arbetslivet har organisationer inget annat val än att investera i den teknologi dessa arbetare förväntar sig använda för att kunna utföra sitt jobb och leva det liv dom är vana att leva.

Vill man skapa en arbetsplats med nöjda anställda som samarbetar på ett agilt sätt, är kreativa och kommer med bra idéer bör man vara både smart och strategiskt i sin mobilteknologi. Det gör man bäst genom att investera i och erbjuda de verktyg som linjerar med Gen Z´s förväntningar. Det gäller hela tiden att hålla sig i framkant i det föränderliga digitala landskapet. Det kräver att organisationer inte bara anammar den befintliga mobila teknologin utan också har koll på och utvärderar trender. Den digitala generationen som bland annat kännetecknas av deras vilja att snabbt prova på nya teknologier värdesätter verksamheter som brinner för innovation. Att investera i de allra senaste mobiltekniklösningarna handlar inte bara om att tillgodose dagens behov. Det handlar lika mycket om att positionera sig som ett företag i framkant. Det gör att man som företag blir mer attraktiva när man vill attrahera kompetent personal.

Sammanfattningsvis kan man hävda att om man vill lyckas med att integrera Generation Z i sin arbetsstyrka på ett framgångsrikt sätt behöver man planera noga och jobba med mobil teknologi på ett aktivt sätt. Genom att man förstår vikten av att investera i mobil teknologi kan man stärka upp sin arbetsstyrka med nödvändig kompetens. Det skapar en arbetskultur som kännetecknas av innovation och framåtanda. Om man anammar detta förhållningssätt till sin mobilteknologi kan man få konkurrensfördelar gentemot de konkurrenter som inte alls förstått vikten att kunna förändra sig snabbt och möta de förväntningar som det digitala samhället skapar. Mobil teknologi är inte bara ett verktyg som ger extra bekvämlighet, det är en förutsättning för framgång i dagens moderna och framtida samhälle.

 

New call-to-action

Författare

Techstep