oktober 6, 2022

Hur IT-avdelningen kan arbeta mer strategiskt och förebygga att medarbetare slutar

På många företag är medarbetarna på IT-avdelningen alltför upptagna med rutinuppgifter, vilket kan vara riskabelt med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut. Gartner rekommenderar företag som vill locka till sig nya talanger och dessutom behålla dem att införa fyra offensiva strategier.

Hur IT-avdelningen kan arbeta mer strategiskt och förebygga att medarbetare slutar

Allt som oftast är det IT-avdelningen som sköter om allt som rör företagets mobiltelefoner. De konfigurerar och lämnar ut nya mobiler, felsöker dem, skickar dem på reparation, ger support, ser till att alla appar och enheter är säkra och uppdaterade, samt håller koll på hur gamla mobilerna är och vem som använder dem. 

Visst, allt det här är viktiga arbetsuppgifter och IT-avdelningen sköter dem säkert alldeles utmärkt. Men här måste man ställa sig frågan: Hur främjar en sådan användning av IT-avdelningens resurser företagets strategiska intressen? Eller snarare: Hur ska IT-avdelningen kunna bidra strategiskt till företaget om de ägnar en stor del av sin tid åt rutinuppgifter? Och hur påverkar det företagets förmåga att behålla de bästa medarbetarna, när (som Gartner uttrycker det) ”offensiva konkurrenter öppnar plånboken och uppvaktar företagets potentiella och befintliga medarbetare”? 

New call-to-action

Strategiska åtgärder för att attrahera talanger 

I artikeln 4 Bold Strategies to Disrupt Compensation Competition in the New Talent Landscape ger Gartner följande rekommendationer:  

1. Erbjud en generös signeringsbonus (och ge medarbetarna möjlighet att arbeta på distans utan att det påverkar lönen). 

2. Minska arbetsbelastningen så att medarbetarna får en bättre balans mellan arbete och privatliv.

3. Hjälp dem att nå sina mål vad gäller karriärutveckling, utveckling och stabilitet. 

4. Anställ inte bara kandidater med konventionell bakgrund.  

Vid ett första ögonkast kan dessa strategier verka kostsamma och tidskrävande, men punkt nummer två är faktiskt relativt lätt att uppnå. För IT-personal finns det betydande fördelar med att en del (eller alla) av de arbetsuppgifter vi nämnde tidigare läggs ut på en tjänsteleverantör. På så sätt skulle de få mer tid över till mer avancerade uppgifter. Det skulle även underlätta arbetet för andra i organisationen.  

Fyra sätt att frigöra tid  

Låt oss ta en titt på fyra processer för hantering av mobiltelefoner som skulle göra livet enklare för din IT-personal: 

  1. Abonnemangshantering: En självbetjäningsportal där medarbetarna själva kan ändra, överföra, avsluta och beställa mobilabonnemang.  
    All administration av mobila enheter (planer och livscykel) samlas här på ett ställe, samtidigt som risken för att företaget betalar för mycket för mobilabonnemang minskar.

  2. Effektiv rutin för reparationer: När en mobil behöver repareras går medarbetaren in på självbetjäningsportalen och beställer en ”swap”. Medarbetaren får då en ersättningstelefon av samma modell eller motsvarande och returnerar därefter den mobil som ska servas.  

  3. Icke-privata enheter: Ibland är det praktiskt att kunna koppla mobilerna till en avdelning i stället för till individuella användare. Med en färdig lösning för detta blir det lättare att konfigurera, hantera och underhålla enheterna.

  4. Säker återvinning: När en enhet ska kasseras eller bytas ut gör medarbetaren en fabriksåterställning, varpå enheten raderas med säkra och certifierade metoder. En sådan säker radering gör det i många fall även möjligt att återförsälja enheten vilket gynnar ert företag.

Strategisk använding av mobiler och IT

Om ett företag har möjlighet att effektivisera hanteringen av sina mobiltelefoner, men inte gör det, så innebär det faktiskt att man står där med kostnader som andra mer förutseende företag inte har. 

Branschsajten Supply Chain 24/7 uppskattar att de indirekta kostnaderna för mobila enheter (risker, kostnader och utmaningar) uppgår till hela 90 % av den totala ägandekostnaden. Det innebär att kostnaden för att hantera mobiltelefoner ”på det gamla vanliga sättet” i slutändan kan bli nio gånger högre än inköpspriset.  

Med Techstep Lifecycle kan många rutinärenden hanteras av medarbetarna själva. Genom att logga in på en portal kan de beställa service av sin mobiltelefon, ändra surfmängd, kontrollera enhetens återstående ”livslängd” och välja en ny modell om telefonen behöver bytas ut. 

Samtidigt har IT-chefen full överblick över företagets mobila enheter via en dashboard som visar de viktigaste uppgifterna. I realtid visas vilken version av operativsystemet som är installerad, enheternas status och ålder – både i sammanfattande form och för varje enhet, och alltid i linje med relevanta sekretessbestämmelser.  

Omdirigera företagets resurser 

Vikten av att lyckas behålla värdefulla medarbetare kan inte nog understrykas, och då är rutinmässiga eller rent av tråkiga arbetsuppgifter knappast modellen. Se därför till att dina IT-medarbetare i möjligaste mån har stimulerande och givande arbetsuppgifter – och att de helst får jobba med frågor som har strategisk betydelse.  

Med Techstep Lifecycle får ni en lösning som på ett mycket effektivt sätt frigör tid för IT-personalen (se de fyra punkterna ovan). Trivseln på IT-avdelningen kommer med hög sannolikhet att öka och IT riskerar inte längre att bli en "flaskhals" för processer i andra delar av organisationen.  

När IT-chefen känner sig trygg med att företagets mobiltelefoner och surfplattor hanteras säkert och professionellt blir det lättare för henne/honom att ta tag i de strategiska frågorna och bidra till att utveckla företaget.  

Det är dessutom just precis vad de bästa talangerna i branschen vill jobba med!  

New call-to-action

Author

Anders Ekelund