mars 11, 2022

Så har Aker BioMarine säkerställt en hållbar hantering av de anställdas mobiltelefoner

Aker BioMarine är ett företag med en tydlig hållbarhetsprofil och dom har valt Techstep för att få in sina mobiltelefoner i ett livscykeltänk. Läs mer här.

Så har Aker BioMarine säkerställt en hållbar hantering av de anställdas mobiltelefoner

Aker BioMarine er et selskap med en tydelig bærekraftsprofil, og for to år siden valgte de Techstep til å hjelpe seg med å få sine mobiltelefoner inn i en helhetlig livssyklustankegang. Her er erfaringene så langt.

- Vi ville få in allt som har med mobiltelefoner att göra i ett livscykeltänk. Och så länge som användarnas behov tas om hand om på ett bra sätt, är det viktigt för vår IT-avdelning att ha så lite administration och så få rutinuppgifter som möjligt så att vi kan nyttja kärnkompetensen hos våra anställda. Techsteps lösningar har gett oss det, säger Anne Margrethe Lund, IT-chef på Aker BioMarine.

Principen om att få ut mycket av det lilla, samtidigt som man förespråkar miljövänliga lösningar, är en viktig del av Aker BioMarines strategi. "Hållbarhet" är ett kärnbegrepp för alla som arbetar i företaget, eftersom den övergripande ambitionen är att förbättra folkhälsan utan att äventyra planeten eller vattnet där de verkar.

Hitta balansen

Aker BioMarine drivs enligt FN:s hållbarhetsmål 2, 3, 12, 13 och 14 och har satt upp ambitiösa mål: att minska sitt redan låga klimatavtryck avsevärt under det nuvarande decenniet. Det innebär att hitta rätt balans i alla aspekter av affärsverksamheten.

Antarctica-19Foto: Antarctica

- Vi håller med Techstep om att den optimala livslängden för mobiltelefoner i ett företag är två år. Under den tiden kan drifts- och säkerhetsmässiga aspekter tas väl hand om. Efter en period på två år kommer enheterna fortfarande att vara tillräckligt nya för att vara attraktiva på andrahandsmarknaden och förhoppningsvis får de ”nytt liv” i flera år efter att ha handlats där. Dessutom säkerställer Techsteps lösningar att telefoner som inte kan återanvändas återvinns på ett bra sätt, säger hon.

Lund och kollegor betonade också att Techsteps system gjorde det möjligt att integrera enheterna i en Mobile Device Management-lösning som är tillräckligt avancerad för att användare ska kunna ta emot telefoner som är helt förkonfigurerade - utan något nämnvärt merarbete för IT-avdelningen.

- Användarna loggar bara in och sedan fungerar allt som det ska. Detta ger bättre säkerhet, bättre tillgänglighet för verksamhetsapplikationer och förhoppningsvis också en bättre användarupplevelse, säger Lund.

Viktig kund

Techstep är mycket nöjda över att ha blivit utvalda som samarbetspartner till en aktör som under alla år så tydligt prioriterat hållbarhet i sin verksamhet.

- Det betyder mycket för oss att Aker BioMarine har ”köpt” SmartDevice-konceptet som grund för en omfattande livscykelhantering av mobil utrustning. Vi tar det övergripande ansvaret för de mobila enheterna från upphandling till avyttring, med allt vad det innebär i form av säker radering och miljövänlig återvinning, så att alla våra kunder kan vara säkra på att allt är ordentligt omhändertaget efter att den avtalade ”livstiden” för enheterna är avslutad.
jan_orjan_Rundt_bilde_300x300


Det säger Jan Ørjan Sæther, kundansvarig för Aker BioMarine på Techstep Norge.

- Dessutom har de, genom Flow by Techstep, köpt ett administrationsverktyg som ger dem en fördjupad kontroll över säkerheten. De leasar också enheterna genom samma koncept, vilket ger företaget både lägre och mer förutsägbara kostnader, säger han.

Önskan om valfrihet för anställda

När Aker BioMarine inledde sitt samarbete med Techstep för två år sedan fanns det en önskan om att endast ha två modeller tillgängliga för anställda att välja mellan - en iPhone-modell och en Android-modell. Så blev det inte.

- Några av våra medarbetare har haft starka preferenser här. Vissa kommer definitivt att vilja ha en stor skärm och den allra senaste modellen, men det har inte varit prioriterat för oss som företag och då är det bra med lösningar som gör att de kan täcka mellanskillnaden själva.

- De allra flesta har valt iPhone. De fungerar mestadels som smort och eftersom det är vår standard föredrar vi att folk väljer det. Jag upplever att det finns lite fler problem förknippade med Android-telefoner, men vi erbjuder sådana telefoner för dem som absolut vill ha det, säger Lund.

Där med har Aker BioMarine fler modeller att välja på i lösningen så att fler grupper kan få sina behov tillgodosedda, men det är fortfarande ett begränsat antal.

Appar förenklar arbetsdagen

- De anställda använder flera appar och verktyg i sitt arbete. Det viktigaste verktyget är naturligtvis e-post och de flesta har också Facebooks Workplace. Andra vanliga appar är samarbetssystemet WebEx och dokumenthanteringssystemet Box.

- Bland system som används internt har vi Visma Manager och Visma Employee, samt Bamboo HR. Vi använder också Medius Flow för fakturagodkännande och Power BI för att bearbeta data, säger Lund.

Hon tillägger att administrationen av dessa appar är något de flesta användare hanterar på egen hand, antingen helt intuitivt eller med hjälp av instruktioner för installation och enkel "felsökning" längs vägen.

I höst är det två år sedan Aker BioMarine valde Techstep som leverantör och det innebär att de första mobila enheterna snart är redo för utbyte.

- Det är en miljömässig fördel att göra det på det här sättet, eftersom de flesta telefoner kan återanvändas och resten återvinns. Det här fungerar väldigt bra och sammantaget är både vi och användarna mycket nöjda med att köpa mobiltelefoner på det här sättet, säger Lund.

Author

Techstep

All articles by Techstep