april 24, 2023

Varför är det viktigt med digital hållbarhet?

Lär dig mer om hur en hållbar digitaliseringsstrategi kan hjälpa dig att maximera dina affärsfördelar och ligga steget före dina konkurrenter.

Varför är det viktigt med digital hållbarhet?
För att kunna nyttja alla möjligheter med digitaliseringen måste företag idag se till att deras teknikparker är helt up to date med funktionella och säkra mobila enheter. Men, det krävs mer än att bara investera i ny teknik för att nå önskade resultat, ligga steget före konkurrenter och ta del av alla affärsmässiga fördelar – det måste dessutom finnas en hållbar och långsiktig digitaliseringsstrategi för att lyckas.

 

Digital hållbarhet –
en långsiktig verksamhetsstrategi

Teknikens inverkan på samhället ökar ständigt och det finns inget som pekar på att utvecklingen kommer avstanna. Faktum är att digitaliseringen går hand i hand med konkurrenskraft och lönsamhet i nästan alla branscher. På grund av det satsar allt fler företag på hållbara och långsiktiga digitala lösningar som både förenklar vardagen för anställda och bidrar till att verksamheten blir mer välfungerande.

Det här har gjort att digitala verktyg och devices blivit en kritisk aspekt. Många företag investerar därför i teknik för att effektivisera och automatisera arbetsuppgifter som ofta äter upp stora resurser av tid och pengar. Det många däremot inte tar med i beräkningen är att det inte räcker med att investera i ny teknik – den måste dessutom anpassas till verksamhetens faktiska behov och till anställdas arbetsuppgifter. Fungerar inte tekniken som den ska så är den egentligen meningslös.

Ett exempel på detta är ett företags mobila enheter. Det är enkelt att rusta anställda med smartphones eller digitala enheter, men att managera en stor teknikpark, skapa hållbara rutiner för asset management och ta hand om enheternas totala livscykel är både svårt och tidskrävande för IT-avdelningen.

Så, hur skapar ni som företag en bättre digital hållbarhet? Kan ni digitalisera verksamheten på ett mer hållbart sätt, sett till era mobila enheter? Finns det en strategi för hur enheterna hjälper er ur ett större och mer långsiktigt perspektiv? Är det bäst att ni köper in och äger era anställdas mobila enheter eller är ett leasingupplägg ett bättre alternativ?

Cirkulär ekonomi bidrar till digital hållbarhet

I takt med att antalet digitala devices och mobila enheter fortsätter öka, så ökar dessutom mängden elektroniskt avfall. Det här beskrivs som baksidan av den snabba digitaliseringen vi just nu upplever. Avfallet skadar inte bara miljön, det bidrar även till att en stor mängd energi går åt och en betydande mängd koldioxidutsläpp sker under framtagningen.

Låt oss säga så här – framställande och användande av mobila enheter kommer aldrig att vara bra för miljön. Men, om svaret på ovanstående frågor är att ni vill satsa på en mer hållbar strategi för företagets mobila enheter, är cirkulär enhetshantering den bästa lösningen. Här kan en extern partner vara till stor hjälp, då partnern kan bistå med support och hantering genom enheternas hela livscykel. Den här typen av lösningar har en enorm potential att hjälpa företag skapa en mer långsiktig och hållbar digitalisering, genom att minimera resurförbrukning och göra användandet mer ansvarsfullt, samtidigt som att enheternas livslängd och totala värde kan maximeras.

Fördelarna med en cirkulär användning av mobila enheter

Förutom de stora miljömässiga fördelarna kopplat till en cirkulär användning och en hållbar digitalisering, så finns det många anledningar till varför företag ska satsa på ett partnerskap där anställda rustas med funktionella mobila enheter.

 • IT-säkerhet.
  Om ditt företag ingår i ett partnerskap med en leverantör som rustar medarbetare med funktionella och säkra mobila enheter ökar säkerheten i IT-miljön kraftigt. Partnern ser då till att alla mobila enheter är uppdaterade och säkra att använda, och att inställningar, appar och användande är skräddarsytt efter behov. Men, varför är det så viktigt? Anledningen är det ökande antalet dataintrång och cyberattacker som gör att företag måste implementera rätt säkerhetsåtgärder för att skydda sin IT-miljö och företagsinformation. Det här innefattar till exempel kryptering av data, implementering av starka lösenord och regelbunden uppdatering av mjukvara, vilket är speciellt viktigt nu när hybrida arbetsmiljöer är verklighet.

 • Resurs- och kostnadsbesparingar.
  Ett hyresupplägg av mobila enheter kan leda till kostnadsbesparingar i det långa loppet, då ditt företag kan effektivisera processer och eliminera manuella uppgifter kopplat till administration och underhåll av tekniska detaljer. Varför inte låta IT-avdelningen fokusera på sina mest kritiska arbetsuppgifter, istället för managera företagets smartphones? En partner kan låta som en onödig kostnad, men går det verkligen att sätta pris på expertis inom cybersäkerhet idag?

 • Ett fungerande digitalt arbetsflöde, med mobila enheter som är kompatibla med den befintliga IT-infrastrukturen, ökar effektiviteten och produktiviteten för anställda.
  Smartphones och mobila devices ska också enkelt kunna integreras i befintliga system, e-post, chattverktyg, kalender och fildelningssystem. Det här gör att alla kan komma åt information och slutföra uppgifter var och när som helst.

 • Kund- och medarbetarupplevelse.
  Mobila enheter som fungerar optimalt ger både en bättre kund- och medarbetarupplevelse. Låt dina anställda jobba med mobila enheter som fungerar och gör det enkelt att kommunicera med kunder och kollegor, utan problem. Att kunna erbjuda organisationen ett hyresupplägg, där medarbetare själva väljer smartphone, är dessutom en förmån och ett sätt att locka kandidater.

Så lyckas du med företagets digitala hållbarhet

Kraven på företags digitala hållbarhet kommer med all sannolikhet att öka kraftigt de närmsta åren. Det är därför viktigt att vara förberedd och skaffa sig goda kunskaper om vilka faktorer som är avgörande för en hållbar digitalisering. Så, vad kan du göra för att förbättra verksamhetens digitala hållbarhetsarbete, kopplat till mobila enheter?

Sammanfattningsvis handlar det om att investera i teknik som är byggd för att hålla länge och som är designad för att vara återvinningsbar. Du måste dessutom se till att enheterna är lätthanterade och säkra att använda, samt kompatibla med IT-miljön. Genom detta kan ditt företag minimera sin miljöpåverkan, minska långsiktiga kostnader och förse anställda med verktygen de behöver för att vara produktiva och effektiva. Här följer en lista med andra saker att tänka på:

 • “Allt som kan digitaliseras, ska digitaliseras”.
  Om ditt företag ska bli mer långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt är en omfattande digitalisering en nyckel till framgång. Så, varför inte satsa fullt ut? Kom ihåg, det handlar inte bara om att investera teknik – digitalisera på ett sätt som passar just er verksamhet. Kontinuerliga justeringar bidrar oftast till en bättre rustad organisation för framtiden.

 • Testa organisationen, hur digitala är ni egentligen?
  Vilka problem brottas anställda med till vardags? Är problemen på något sätt kopplade till mobila enheter? Vilka eventuella förbättringar kan göras för att rutiner och processer ska bli mer hållbara, till exempel hantering av säkerheten gällande privat användning av smartphones? Genom att involvera en partner kan ditt företag få hjälp med dessa frågor.

 • Det är sedan gammalt att förändring och innovation är en framgångsfaktor.
  Om du samtidigt gör vardagen för dina anställda smidigare är det en bonus. Så, är funktionella, mobila enheter en lösning för att undvika produktionsstopp och avbrott, samtidigt som ni förbättrar er kommunikation och rutiner?

 • Upphandla efter funktion, inte efter budget.
  Ställ relevanta hållbarhetskrav i upphandlingar av produkter och tjänster för att upphandlingen ska ge rätt resultat. Att upphandla efter budget är i en modern arbetsmiljö inte längre att rekommendera.

 • Öka medvetenheten och kunskaperna inom organisationen kopplat till informations- och cybersäkerhet.
  Det här stärker företaget och minimerar riskerna för att digitaliseringen och användningen av mobila enheter ska få negativa konsekvenser.

Tänk långsiktigt och bidra till en hållbar omställning

Med hjälp av vår expertkunskap inom mobilteknologi bidrar vi med positiva förändringar i arbetslivet. Vi på Techstep jobbar dedikerat för att ge företag och anställda friheten att arbeta mer effektivt, säkert och hållbart med hjälp av sina mobila enheter. Vi levererar och underhåller teknik på ett sätt som gör våra kunders verksamheter mer hållbar, med lösningar och innovationer som skapar möjligheter.

Läs mer om vår tjänst för livscykel-hantering av mobil enheter Lifecycle Complete

Author

Techstep