august 31, 2022

Åtte tilfeller hvor bedriften din kan spare millionbeløp med iPad

En iPad med de riktige appene i de rette hendene kan spare dine ansatte for tid og frustrasjoner, samtidig som arbeidsgiverne kan spare millioner. Her er åtte eksempler på når dette kan gjelde også i din bedrift.

Åtte tilfeller hvor bedriften din kan spare millionbeløp med iPad

Utstyrt med en iPad kan én ansatt gjøre jobben til to personer. Ofte mer.

Siden den første iPad’en kom på markedet i 2010, har Techsteps kunder spart utallige arbeidstimer og mange millioner kroner på å innføre dette solide arbeidsverktøyet i forretningsprosesser – særlig ute i felten. Flere bedrifter kan ha mye å tjene på å følge deres eksempler, ikke minst med de kraftigere kameraene, bedre skjermene og enklere administrasjonsverktøyene som nå er tilgjengelig.

AppStore inneholder 235 000 forretningsapplikasjoner, mange av dem svært produktivitetsfremmende, så her bør det være noe for enhver. Mange av dem er skreddersydde for bestemte fleste bransjer – fra helse og detaljhandel til logistikk og reiseliv – mens andre er generelt utformet for alle ansatte som trenger å jobbe trygt og sikkert på mobile enheter. For enkelhets skyld: Her er åtte situasjoner hvor ansatte blir mer effektive med en iPad:


1. Når jobben krever mye dokumentasjon eller omfattende instruksjonsmanualer

Manualer, bruksanvisninger og kundedata blir både mer fleksible og lettere å ha med seg på en iPad. Da et nordisk flyselskap ga pilotene sine en iPad, kuttet de samtidig 40-50 kilo manualer og bruksanvisninger fra hver flyvning, og sparte millioner av kroner i drivstoffkostnader. De slapp også å bruke 3-5 årsverk på oppdateringer av manualene og transport av disse til flyene.

Smart mobilitet

2. Hvis en arbeidsprosess innebærer instruksjoner eller arbeidstegninger

Hvis en snekker, rørlegger eller elektriker har valget mellom å bære med seg store mengder arbeidstegninger eller å kunne hente opp tegninger eller koblingsskjemaer på en iPad, bør valget være enkelt. Ved byggingen av en større oljeplattform for få år siden bidro slike verktøy til å fullføre prosjektet en hel måned før tiden. Med de forbedrede skjermene, kraftigere kameraene og AR-funksjonaliteten på nye iPad-modeller, kan slikt dessuten vises direkte på veggen, maskinen eller det som skal monteres – da kan arbeidet skje enda mer effektivt

Les mer om hvordan ansatte ved Equinor bruker iPad for å jobbe mer effektivt, presist og sikkert på oljeplattformer.

3. For oppgaver som krever beregninger eller kalkulasjoner

Når innsamlet informasjon må behandles på en eller annen måte, blir det enklere, tryggere og mer dokumenterbart at en app utfører beregningene. For eksempel har det flyselskapet vi nevnte under første punkt en egen app for drivstoffoptimalisering som pilotene bruker for å beregne nøyaktig drivstoffbehov basert på oppdatert værmelding og nøyaktig målt vekt av flyet etter boarding. Dette sparer både selskapet – og miljøet – store summer på.

4. Når unge voksne utfører digitale oppgaver

Ikke et vondt ord om «millenials», men virksomheter med mange yngre voksne blant sine ansatte har erfart at enkelte av dem rett og slett ikke forstår tradisjonelle PC'er og datamaskiner så godt. Grensesnittet på iPhone eller iPad er derimot de fleste av dem flytende på. Mange av dem vil dessuten vite at Apple-utstyr er utviklet med innebygd beskyttelse for både bedriftsdata og personopplysninger – en stadig viktigere problemstilling i vår alltid oppkoblede hverdag.

Velg Mac på arbeidsplassen

5. Hvis det er nyttig for de ansatte å vite litt om kundene de møter

Publikum stiller stadig høyere krav til kundeopplevelsen, og med en iPad kan den ansatte enklere oppdatere seg i forkant av møter med kunden. Redningsselskapet har for eksempel utstyrt sine redningsskøyter med iPader ombord, slik at det under utrykninger og bistandsoppdrag skal være mulig å skaffe mest mulig – og best mulig oppdatert – informasjon om fartøyene de er på vei ut for å hjelpe.

6. Dersom en arbeidsprosess innebærer papir

Hvis de ansatte må holde et papirark i hånden for å utføre en arbeidsoppgave, er det en oppgave som kan forenkles. Techstep har for eksempel levert iPader til flere norske sykehus som har gitt renholderne dette som et verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen. Skjemaer, sjekklister og avkrysningslister er nemlig bedre digitalt. Ikke bare slipper man uforståelig håndskrift som kan lede til feil eller dårlig datakvalitet, men resultatet kan også samles inn for eventuelt å videreforedles umiddelbart.

Smart bruk av iPad

7. Om kunden bør få betale direkte ved utført oppdrag

I tillegg til alt dette, er det ofte greit å kunne ta betaling på direkten, for eksempel når en jobb er gjort. Med litt tilleggsutstyr kan iPad’en bli en betalingsterminal, noe som både kan redusere belastningen på økonomiavdelingen og forbedre likviditeten. Flyselskapet har innført slike løsninger for å gjøre det enklere for kabinpersonalet å ta betalt for serveringen.

Les mer: en iPad på rett sted kan spare bedriften for mye tid og ressurser.

8. Når feltoppdrag krever koordinering av informasjon, utstyr og annet

En Techstep-kunde i energibransjen har rullet ut flere hundre iPads til sine montører, til arbeid ute i felten under alle slags værforhold. I sitt feltarbeid er de avhengig av informasjon som kartinformasjon og oppdatert værdata om for eksempel lynnedslag, og dette kan de da kombinere med informasjon fra droner eller datapunkter fra selskapets interne systemer.

Men hva med Office…?

Når vi diskuterer en digitalisering og tilpasning av slike prosesser, hender det at vi møtes med en innvending om at de ansatte ville kunne gjort mer med en vanlig, bærbar datamaskin. Der kan de jo også «ha de andre programmene som vi bruker ellers i bedriften», sies det gjerne. 

Men effektivisering handler i liten grad om å gi utearbeidende ansatte Office-verktøy, selv om de også kan brukes på iPad. Appstore inneholder som nevnt nær en kvart million business-applikasjoner, og mange av dem fungerer også på iPhone (samt på alle nyere Mac-maskiner, for den saks skyld). I tillegg er det også stadig enklere å utvikle sine egne forretningsapplikasjoner – for bedrifter som virkelig mener alvor med digitaliseringen sin.

En iPad kan gjøre praktisk talt alt du kan gjøre med en laptop, og i omgivelser med støv, fukt, trang tilkomst – eller alt dette samtidig – er det en stor fordel å unngå at et tastatur hele tiden kommer i veien. Dessuten tåler de mer juling, i hvert fall om de settes i en case.

Men hva med IT-folkene våre…?

Merk også at det ikke behøver å være noen begrensning for bedriften dersom ingen i IT-avdelingen har erfaring med administrasjon av iPad’er. De nye generasjonene iPad er sikrere, sterkere på personvern og enklere å administrere enn noen gang før, og administrasjonsverktøyene fra Techstep gjør det enkelt å håndtere og ha overoppsyn med utstyret på en smidig, trygg og pålitelig måte.

Med Techsteps tjenester kan bedriften dessuten sette bort så godt som alt arbeidet med administrasjon av enhetene. Sammen med bedriften utvikler vi policy for bruk av utstyret, definerer hvilke apper som skal settes opp, og våre prosesser sikrer at utrulling og drift går på skinner. 

Veien til digitalisering har med andre ord aldri vært kortere eller mer oversiktlig. Hvis din bedrift ønsker å vite mer om hvordan Techsteps kunder bruker iPad’er og annet Apple-utstyr for å sette én ansatt i stand til å gjøre jobben til to personer, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.


New call-to-action

Jorunn Vullum, Apple Business Manager Author

Jorunn Vullum, Apple Business Manager