juni 20, 2022

En livsløpstankegang for mobiltelefoner er et riktig skritt i bærekraftig retning

Mobilprodusentene jobber i retning av karbonnøytralitet, mindre utslipp og mer resirkulering. Som bærekraftsansvarlig kan du få din organisasjon til å bidra ved å tenke helhetlig rundt livsløpet til de ansattes mobiltelefoner.

En livsløpstankegang for mobiltelefoner er et riktig skritt i bærekraftig retning

Norske bedrifter, små som store, er blitt veldig mye mer opptatt av miljø og bærekraft.

I fjor viste en undersøkelse fra PwC at 87 prosent av Norges 100 største selskaper har definert ett eller flere måltall (KPI-er) for å vurdere selskapets resultater og fremgang knyttet til bærekraft. 

Dette er en betydelig fremgang fra året før, da bare 63 prosent sa det samme. Mye gjenstår imidlertid med å utvikle tydelige strategier for å nå målene – rapporten tyder på at bare 53 prosent av selskapene har det.

 

Presserende behov 

At det er nødvendig å gjøre fremskritt, er det imidlertid lett å være enig i. For Techstep har det vært naturlig å ta utgangspunkt i vårt eget spesialområde; smarttelefoner og andre mobile enheter.

For det første setter produksjonen av disse et vesentlig fotavtrykk på klima og miljø. For å produsere én million smarttelefoner går det med cirka 62.000 tonn CO2, og i 2021 ble det produsert cirka 1,4 milliarder av dem. Samtidig utvinnes sjeldne mineraler og metaller som gull, kobber, sølv, kobolt og lithium på måter som belaster landskap og dyreliv hardt. Betydelige menneskelige kostnader kommer i tillegg – i Kongo blir rundt 35.000 barn brukt som arbeidskraft i koboltgruver, mens inntekter fra mineraler som gull, tinn og tungsten bidrar til å finansiere væpnede konflikter. 

For det andre representerer mobiltelefoner og annet elektronisk avfall en stor utfordring, og her er det to ting vi kan gjøre for å redusere disse utfordringene. Det mest effektive vi kan gjøre for å redusere påvirkning på miljø og samfunn, er å forlenge enhetenes levetid utover de 2-3 årene som i dag er gjennomsnittet. Det er mulig gjennom god livssyklushåndtering, reparasjoner og gjenbruk. Dette vil igjen redusere behovet for å produsere nye enheter, og dermed bidra til lavere karbonutslipp og mindre elektronisk avfall. 

Samtidig er det viktig å sikre at enhetene til slutt blir riktig resirkulert når de ikke kan brukes lenger. Da kan de dekomponeres og resirkuleres på en god måte slik at sjeldne metaller og andre materialer kan benyttes i produksjon av nye produkter. Ifølge et estimat fra World Economic Forum ble over 57 millioner tonn elektronisk avfall bare kastet i 2021 – nok til å bygge en ny, kinesisk mur. Selv i Europa blir bare 12-15 prosent resirkulert riktig, og EU anslår at rundt 700.000.000 telefoner ligger ubrukt igjen i skuffer og skap. Dette er ikke bare miljøfiendtlig, det er også sløsing i stor skala: Riktig resirkulert inneholder de nevnte telefonene nær 15.000 tonn sjeldne metaller til en markedsverdi på rundt en milliard euro.

 

New call-to-action

 

Smart løsning som bidrar

Selv om smarttelefonene kanskje ikke er den største bidragsyteren til bedriftens miljø- og klimamessige fotavtrykk, er det likevel viktig for alle bedrifter å begynne der de kan. Det å få telefonene inn i en helhetlig livsløpstankegang, gjør dem langt mer bærekraftige enn i alternative regimer. Det kan samtidig bidra til at interne ressurser slipper noen kjedelige, tidkrevende og manuelle oppgaver – og frigjøre tid til mer konstruktive tiltak.

Techstep SmartDevice er en løsning som gjør nettopp dette, og det på en måte som gjør det veldig enkelt for bedriften. Techstep har nemlig utviklet programvare som gir bedre livssyklushåndtering av utstyret og også bedre reparasjons-, service- og returprosedyrer, noe som gir de mobile enhetene et lengre liv samlet sett. Vi har samarbeidspartnerne, avtalene og rutinene som skal til for å sikre dette, og det bidrar til å redusere bedriftens samlede miljøavtrykk.

Løsningen gir også de ansatte større fleksibilitet, mer valgfrihet og bedre prosesser, noe som gjør dem mer produktive og fornøyde. Gjennom smartere rutiner, gode administrasjonsverktøy og mer effektiv bruk av utstyret, resulterer SmartDevice også i samlet sett lavere kostnader for bedriften, noe som burde gå godt hjem også hos ledelsen.

Et annet element er hvilke verktøy bedriften velger å utvikle og gjøre tilgjengelig for de ansatte på den kraftige datamaskinen de til enhver tid bærer med seg i lommene sine, til å forbedre og effektivisere interne prosesser. Eller sagt på en annen måte: Når bedriften kan ha trygghet både for at de ansatte har en smarttelefon, og at den til enhver tid vil fungere som forutsatt, så er tiden forlengst moden for å bruke smarttelefonene til noe smart – også i bedriftens bærekraftsarbeid. 

 

New call-to-action

Erik Haugen Author

Erik Haugen

Chief Transformation Officer i Techstep