mars 13, 2024

Samsung Galaxy Enterprise Edition – det perfekte oppsettet for en mangfoldig offentlig sektor

«Digitaliser mer»! Dette har man fått høre i privat sektor i mange år, og nå har det også begynt å blåse kraftig rundt digitalisering i offentlig sektor

Samsung Galaxy Enterprise Edition – det perfekte oppsettet for en mangfoldig offentlig sektor

«Digitaliser mer»! Dette har man fått høre i privat sektor i mange år, og nå har det også begynt å blåse kraftig rundt digitalisering i offentlig sektor. For offentlig sektor handler det om å stadig forbedre tjenestene sine til sluttbrukerne, noe som igjen er en stor pådriver for ulike digitaliseringstiltak.

Mange av disse initiativene involverer en mobil enhet, og i noen tilfeller blir applikasjonen i mobilen eller nettbrettet en nødvendighet for å utføre selve oppgaven. Dette kan dreie seg om innsyn i pasientjournaler via en mobil enhet, rapportering av utførte arbeidsoppgaver som besøk av hjemmetjenesten eller en app med arbeidsinstruks for veivedlikehold. Kort sagt, det koker rundt digitaliseringsinitiativer innen offentlig sektor, og disse satsingene omfatter en rekke ulike typer ansatte.

Ulike roller i ulike virksomheter og miljøer, samt behovet for å skalere bruken av mobile enheter, skaper kompleksitet når arbeidsprosesser skal digitaliseres og mobilteknologi introduseres. Derfor blir det viktig å få på plass en standardisert arbeidsprosess for bruk av mobile enheter som tar hensyn til offentlig sektors mangfoldige behov.

Hold meg oppdatert på kommende eventer med Samsung og Techstep

Ulike typer arbeid stiller ulike krav til mobile enheter

Når digitaliseringstiltak skal gjennomføres i offentlig sektor er det som sagt mange aktiviteter, yrkesroller og brukerbehov å ta hensyn til. Denne typen brukere kan ha fundamentalt forskjellige krav til de mobile enhetene som trengs for å utføre jobben deres. Å ta med apparater som er tilpasset et varmt og tørt kontormiljø ut i kulde og regn er ikke optimalt. Enheter må tilpasses ut fra arbeidet som skal utføres og deres arbeidsforhold. La oss se på de ulike gruppene av arbeidstakere og deres behov for bruk av mobile enheter i arbeidet.

Kontorarbeideren

Den tradisjonelle kontormedarbeideren jobber først og fremst innenfor kontorets rammer. Arbeidet håndteres vanligvis ved en datamaskin, og den mobile enheten primært brukes for talekommunikasjon og sporadisk sekundær tilgang til e-postmeldinger når du er borte fra datamaskinen. Kontormedarbeideren utfører mesteparten av sitt arbeid fra kontoret og er derfor innenfor et geografisk avgrenset område innendørs. Disse arbeiderne har mest sannsynlig skaffet seg en mobil enhet i forbindelse med utfasingen av tradisjonelle bordtelefoner, og dermed har mobilen blitt deres primære enhet for talekommunikasjon.

Administrative oppgaver håndteres for det meste via datamaskinen og mobilenheten brukes i hovedsak til samtaler og sekundær tilgang til e-post dersom det fysiske kontorstedet foran datamaskinen midlertidig forlates. Denne brukergruppen bruker med andre ord ikke mobilenheten til utførelse av andre kritiske arbeidsoppgaver enn talekommunikasjon. Hvis det er et problem med mobiltelefonen, kan brukere ofte kommunisere via datamaskinen eller den stasjonære IP-telefonen.

01_Samsung_EE-devices-jpg

Hybridarbeideren

Hybridarbeidere gjenspeiler det skiftende arbeidslandskapet de siste årene, der mange ansatte har tatt i bruk andre steder å jobbe fra som ikke er en kontorplass. I moderne organisasjoner som streber etter å tiltrekke seg kompetent personell, har denne fleksibiliteten blitt et avgjørende aspekt. Denne gruppen er iboende mobil og jobber ofte ikke bare hjemmefra, men også fra andre forskjellige steder eller utradisjonelle arbeidstider. Mobile enheter er avhengige av å være produktive uansett hvor du er. For denne kategorien spiller også privat bruk av en bedriftseid mobiltelefon en stor rolle. Ofte brukes den bedriftseide mobilenheten også privat. En ikke fullt fungerende enhet, eller enda verre, å stå uten mobil enhet har dermed implikasjoner for både jobb og privatliv.

02_Samsung_EE-devices

Feltarbeideren

Hvilket miljø de ansatte i felt utfører sitt arbeid i, arbeidet de utfører og forholdet til enhetene kan variere avhengig av arbeidsplassen. Historisk sett har det blitt investert mer for å tilby mobile enheter for kontor- og hybridarbeidere enn for feltarbeidere. Men denne trenden er i endring. Ifølge Gartner er opptil 70 % av investeringene i mobilteknologi nå dedikerte feltarbeidere. Effektiviseringsgevinsten ved å digitalisere arbeidsoppgavene i dette segmentet er betydelige. Kostnaden for robuste mobile enheter har historisk sett vært en barriere for investeringer. Med Samsung Enterprise Edition kan du nå tilby robuste enheter til disse arbeiderne både til en attraktiv pris og sjenerøs garanti. I tillegg får du fordelen av å ha alle enheter i samme økosystem for hele organisasjonen. Ved å bruke Samsung Knox og EFOTA kan enheter holdes oppdatert og sikre uavhengig av hvor arbeidet utføres.

I januar 2024 ble både S24 og Xcover7 og Tab Active 5 lansert, innenfor Enterprise Edition-familien, med tilleggsfunksjoner for både kontor- og hybridarbeidere, og de to sistnevnte, for den raskt voksende styrken av mobile arbeidere ute i felten.

03_Samsung_EE-devices-jpg

Fullt oppdaterte enheter er alfa og omega

Én ting er å finne enheter som takler ulike arbeidsforhold, men du er ikke ferdig der. Et ofte glemt aspekt er hvor viktig det er med administrasjonen av de mobile enhetene. Historisk sett har ansvaret for enhetsoppdatering og sikkerhet ligget på sluttbrukerne – med varierende resultat. Mange nedprioriterer å oppdatere enheten sin fordi de ikke har tid eller ikke vet hvordan de skal gjøre det. Å ignorere dette kan øke risikoen for at enhetene ikke fungerer som de skal.

Mangel på oppdateringer fører til usikre enheter, spesielt når de håndteres inkonsekvent innenfor en mangfoldig og variert mobilflåte, en praksis som ikke anbefales i dagens samfunn. En ikke-administrert mobilenhet risikerer å sette organisasjonens data i fare.

Mobile enheter har utviklet seg utover å bare være et kommunikasjonsverktøy, og fungerer nå som en integrert utvidelse av kontoret, som bærer av viktige arbeidsverktøy i form av applikasjoner. De har forvandlet seg fra enkle telefoner til verktøy som effektiviserer prosesser, sikrer kvalitet og forbedrer arbeidssporbarheten. I sammenheng med moderne virksomheter er disse verktøyene uunnværlige, og ansatte er avhengige av dem for å effektivt utføre sine daglige oppgaver.

Å legge ansvaret over på IT-avdelingen kan også være en utfordring da det er en stor mengde mobile enheter som administreres, noe som gjør at det kan gjøre det umulig å administrere i det hele tatt. Å administrere og ha kontroll over mobile enheter er helt grunnleggende for både produktiviteten og sikkerheten i organisasjonen. Dette ble mange organisasjoner oppmerksomme på under koronapandemien, ettersom en stor del av landets arbeidsstyrke da begynte å jobbe hjemmefra, og kontoret som arbeidsplass ikke lenger var aktuelt.

Effektiviser arbeidsprosessene og forbedre sikkerheten med Galaxy Enterprise Edition-serien

Moderne og større organisasjoner står overfor utfordringen med å møte ulike enhetskrav fra brukerne, samtidig som de opprettholder en helhetlig strategi for administrasjon av mobile enheter. Samsungs Enterprise Edition tilbyr en skreddersydd og omfattende løsning for å møte disse utfordringene:

  • Knox-pakken, en komplett løsning for IT-administratorer som dekker alle trinn innenfor virksomhetsmobilitet. Med verktøy som trengs for å sikre, distribuere og administrere mobile enheter gjennom hele enhetens livssyklus, kan arbeidsstyrken bruke den mobile enheten umiddelbart.
  • Med tre års garanti forlenges levetiden med ytterligere 12 måneder, noe som fremmer både miljømessig bærekraft og budsjetteffektivitet.
  • Alle enheter innenfor Samsung Enterprise Edition kommer med en utvidet produktlivssyklus, lenger enn standardenheter, og er tilgjengelige i minst tre år. Dette sikrer at brukerne har samme enhet, noe som gir større kontinuitet til mobilparken og gjør den enklere å administrere.
  • Galaxy Enterprise Edition sikrer standardisering på tvers av enheter og opprettholder en fast struktur for regler og prosesser. Med mindre kompleksitet blir det også mindre vanskelig å administrere, og tiden som kreves reduseres. Dette er en standardisert tilnærming som gir IT-avdelinger økt forutsigbarhet i ledelsespraksis, oppdateringer, garantier og reparasjoner – og er fordelaktig for både sluttbrukere og IT.

Denne forenklede måten å administrere sin flåte av mobile enheter på stemmer godt overens med offentlig sektors mål og ambisjoner om økt effektivitet der behovene til den moderne arbeidsstyrken er i fokus.

Hold meg oppdatert på kommende eventer med Samsung og Techstep

Author

Techstep