februar 10, 2022

Slik sikret Aker BioMarine et bærekraftig regime for de ansattes mobiltelefoner

Aker BioMarine er et selskap med en tydelig bærekraftsprofil. De valgte Techstep for å få sine mobiltelefoner inn i en livssyklustankegang. Les mer.

Slik sikret Aker BioMarine et bærekraftig regime for de ansattes mobiltelefoner

Aker BioMarine er et selskap med en tydelig bærekraftsprofil, og for to år siden valgte de Techstep til å hjelpe seg med å få sine mobiltelefoner inn i en helhetlig livssyklustankegang. Her er erfaringene så langt.

– Vi ønsket å få alt som har med mobiltelefoner å gjøre inn i en livssyklustankegang. Og så lenge brukernes behov ivaretas på en god måte, er det viktig for vår IT-avdeling å ha så lite administrasjon og så få rutinemessige oppgaver som mulig, slik at vi kan utnytte kjernekompetansen til våre medarbeidere. Det har Techsteps løsninger gitt oss, sier Anne Margrethe Lund, Director IT Operations ved Aker BioMarine.

Dette prinsippet om å gjøre mest mulig ut av lite, samtidig som man går for miljøriktige løsninger, er en sentral del av Aker BioMarines strategi. «Bærekraft» er et kjernebegrep for alle som jobber i selskapet, for den overordnede ambisjonen er å forbedre folkehelsen uten at det går på bekostning av planeten eller farvannene de opererer i.

Finne balansen

Aker BioMarine drives etter FNs bærekraftsmål 2, 3, 12, 13 og 14, og har satt seg ambisiøse mål for å redusere sitt allerede lave klimaavtrykk vesentlig gjennom inneværende tiår – også for de som jobber på land. Det betyr å finne den riktige balansen i alle aspekter av forretningsdriften.

Antarctica-19Foto: Antarctica

– Vi er enige med Techstep i at to år er den optimale levetiden for mobiltelefoner i en bedrift. I et slikt tidsrom er de drifts- og sikkerhetsmessige aspektene godt ivaretatt. Etter en slik periode vil enhetene ennå være tilstrekkelig nye til å være attraktive i annenhåndsmarkedet, og forhåpentligvis kunne ha et nytt liv på flere år etter å ha bli omsatt der. Dessuten sørger Techsteps løsninger for at telefoner som ikke kan gjenbrukes, blir resirkulert på en god måte, sier hun.

Lund og kollegene la også vekt på at Techsteps systemer gjorde det mulig å innlemme enhetene i en Mobile Device Management-løsning som er tilstrekkelig avansert til at brukerne kan få tilsendt telefoner som er helt ferdig satt opp – uten nevneverdig merarbeid for IT-avdelingen.

– Brukerne bare logger seg på og så fungerer alt som det skal. Dette gir bedre sikkerhet, bedre tilgjengelighet på forretningsapplikasjonene, og forhåpentligvis også en bedre brukeropplevelse, sier Lund.

New call-to-action

Viktig kunde

Techstep er veldig godt fornøyd med å ha blitt valgt som samarbeidspartner for en aktør som i alle år har prioritert bærekraft så tydelig i sin forretningsvirksomhet.

– Det betyr mye for oss at Aker BioMarine har «kjøpt» SmartDevice-konseptet som grunnlag for en helhetlig livssyklushåndtering av mobilt utstyr. Vi tar det overordnede ansvaret for terminalene helt fra anskaffelse til avhending, med alt hva det innebærer av sletting og miljøriktig avhending, slik at alle våre kunder kan være trygge på at alt blir ordentlig ivaretatt etter enhetenes avtalte levetid.

jan_orjan_Rundt_bilde_300x300

Det sier Jan Ørjan Sæther, kundeansvarlig for Aker BioMarine hos Techstep Norge.

– I tillegg har de, gjennom Techstep Flow, kjøpt et administrasjonsverktøy som gir dem inngående kontroll over sikkerheten. De leaser dessuten enhetene gjennom samme konsept, noe som gir selskapet både lavere og mer forutsigbare kostnader, sier han.

Ønske om valgfrihet for ansatte

Da Aker BioMarine innledet samarbeidet med Techstep for to år siden, var ønsket i utgangspunktet å bare ha to modeller tilgjengelig for de ansatte å velge mellom – én iPhone-modell og én Android-modell. Slik ble det ikke.

– Enkelte av folkene våre har hatt sterke preferanser her. Noen vil absolutt ha stor skjerm og aller nyeste modell, men det har ikke vært noen prioritet for oss som selskap, og da er det greit med løsninger som gjør at de kan dekke mellomlegget selv.

– De aller fleste har valgt iPhone. De fungerer stort sett som smurt, og siden det er vår standard, ønsker vi jo helst at folk skal velge det. Jeg opplever at det er litt flere problemer tilknyttet Android-telefoner, men vi tilbyr jo slike telefoner for dem som absolutt vil ha det, sier Lund.

Dermed har Aker BioMarine nå noen flere modeller i løsningen slik at flere grupper kan få sine behov ivaretatt, men det er likevel er begrenset antall.

Apper forenkler arbeidsdagen

– De ansatte benytter flere apper og verktøy i jobben sin. Det aller viktigste verktøyet er naturlig nok mail, og de fleste har også Facebook Workplace. Andre vanlige apper er samhandlingssystemet WebEx og dokumenthåndteringssystemet Box.

– Blant andre systemer som benyttes internt, har vi Visma Manager og Visma Employee, samt Bamboo HR. Vi bruker også Medius Flow for fakturagodkjenning og Power BI til å behandle tall, sier Lund.

Hun legger til at administrasjon av disse appene er noe de aller fleste brukerne klarer helt selv, enten helt intuitivt eller gjennom instruksjoner som er utarbeidet for installasjonen og enkel «troubleshooting» underveis.

I høst er det to år siden Aker BioMarine valgte Techstep som leverandør, og det betyr at de første terminalene snart er modne for utskiftning.

– Det er en miljøgevinst i å gjøre det på denne måten, siden de fleste telefonene kan gjenbrukes, og resten blir resirkulert på trygt vis. Dette fungerer veldig greit, og alt i alt er både vi og brukerne godt fornøyd med å anskaffe mobiltelefoner på denne måten, sier Lund.

Velg Mac på arbeidsplassen

Author

Techstep