mars 17, 2023

Techstep tildeles rammeavtale for norsk helsesektor

Techstep er tildelt en rammeavtale med potensiell verdi på inntil 650 millioner kroner med Sykehusinnkjøp HF, det nasjonale innkjøpsorganet for den norske spesialisthelsetjenesten.

Techstep tildeles rammeavtale for norsk helsesektor

Techstep er tildelt en rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF, det nasjonale innkjøpsorganet for den norske spesialisthelsetjenesten.

I henhold til avtalen skal Techstep levere mobile enheter til alle offentlige helseregioner og sykehus i Norge. Avtalen innebærer utvidet leveranse av den forrige rammeavtalen med mersalgsmuligheter på Techsteps komplette produktportefølje, og en potensiell dobling av gjeldende kontraktsverdi.

Les mer: Smart håndtering av bedriftens mobiltelefoner.

Samlet kontraktsverdi har et potensial på inntil 650 millioner kroner over en fireårsperiode. Kontraktens varighet er to år, med opsjon på to års forlengelse. Techstep har blitt tildelt kontrakten etter et anbudstilbud og avtalen forventes undertegnet kort tid etter klagefrist, med forfall 27. mars 2023.

«Vi er beæret over den fornyede tilliten til Sykehusinnkjøp. Det er med stor stolthet vi er valgt som en pålitelig leverandør av løsninger for mobilteknologi med mulighet til å selge hele vår produktportefølje til en så viktig sektor av samfunnet vårt. Vi ser frem til å bidra til å digitalisere norsk helsesektor i årene som kommer,» sier Børge Astrup, CEO i Techstep.

Om Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF er det nasjonale innkjøpsorganet på vegne av alle fire helseregioner og sykehus i Norge. Organisasjonen har fire eiere; Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvor eierandelene er på 25 prosent hver. For mer informasjon, se www.sykehusinnkjøp.no.

New call-to-action

 

 

Author

Techstep