Techstep-SD-Logo---RGB---Solid---Light---White-Text

Anskaffelser med god samvittighet

SmartDevice er Techstep sin livssyklusløsning for mobile enheter. Digitalisering av arbeidsprosesser knyttet til håndtering av mobile enheter gir deg tydelige prosedyrer. Dette bidrar til reduserte kostnader, og ikke minst sikkerhet, for både selskapet og de ansatte.

Man-using-computer-outside

SmarDevice gir oversikt over all mobilbruk på en plattform. Det forenkler administrasjonen og gir deg kontroll over kostnader.

For å få kontroll og forutsigbarhet over de totale mobilkostnadene, vil et tydelig rammeverk for bedriftens digitale utstyr være til stor hjelp. Det vil også gi de ansatte mer frihet og effektivitet uansett hvor de jobber fra.


AdobeStock_288745040-1

Sikkerhet: Når forretningsprosesser, systemer og kollegaer er koblet sammen i en plattform utveksles data på en sikker måte.

Fleksibilitet: Operatøruavhengighet gir bedriften fleksibilitet ved valg/bytte av mobiloperatør.

Frihet: Økt frihet for bedriften og de ansatte skaper en enklere arbeidshverdag.

truemobile
Felles retningslinjer for alle ansatte

Bedriften setter felles retningslinjer for alle ansatte, og det blir tydelig hva arbeidsgiver dekker og hva den ansatte selv dekker.

hardvara
Full livssyklushåndtering av mobiltelefoner

SmartDevice gir oversikt over alle mobiletelefoner i bedriften, og hvor de befinner seg i livssyklusen. Ansatte er da ikke lengre avhengige av å involvere nærmeste leder ved spørsmål om mobiltelefonen sin.

persontrafik
Forutsigbar finansieringsløsning

Bedriften fordeler kostnader ved å lease mobiltelefoner utover hele avtaleperioden. Fordeling av kostnader utover avtaleperioden bidrar til økonomisk forutsigbarhet og stabilitet. Dersom ansatte ønsker å kjøpe en dyrere mobiltelefon enn hva bedriften dekker, kan de ansatte selv betale mellomlegget med fast lønnstrekk hver måned - uten å måtte involvere nærmeste leder.

logistik
Bærekraft: Reparasjon, gjenbruk og retur

Blir mobiltelefonen skadet, håndterer SmartDevice prosessen med service og lånetelefon slik at man unngår unødvendige innkjøp samtidig som man sikrer at den ansatte alltid har en mobiltelefon. Når en mobiltelefon returneres, kan bedriften velge å gjenbruke denne eller resirkulere via en tredjepartsleverandør.

sakerhet
Alt administreres gjennom én selvbetjeningsportal

En skybasert selvbetjeningsportal forenkler administrasjonen for både ledere og ansatte:

 • Sikrer at alle følger bedriftens retningslinjer

 • Oversikt over alle aktive mobiltelefoner, samt de som er returnert, kjøpt ut eller resirkulert

 • Ansatte administrerer alt selv, og er ikke avhengig av å innhente samtykke hos nærmeste leder ved kjøp, reparasjon eller tilbakelevering av mobiltelefoner

Man-woman-storeroom-wine-circle-crop-1

Fordeler for bedriften

 • Påser at alle følger bedriftens retningslinjer
 • Ansatte utfører oppgaver selv, uten involvering av leder
 • Økonomisk forutsigbarhet
 • Hjelper bedriften å bli bærekraftig
 • Sikrer kontroll og oversikt over alle bedriftens mobiltelefoner
 • Øker bedriftens digitale sikkerhet
 • Større frihet hos ansatte gir mer fornøyde ansatte
 • Økt kvalitet på utstyret når det jevnlig skiftes ut
TS_iStock-1030429760

Fordeler for ansatte

 • Rettferdige og tydelige retningslinjer
 • Større valgfrihet av mobiltelefoner
 • Trenger ikke involvere leder ved kjøp, bytte eller reparasjon av mobiltelefon
 • Fast månedsleie gjennom hele livssyklusperioden, trukket direkte fra lønnen
 • Ved endt livssyklus kan ansatte velge å levere tilbake mobiltelefonen til bedriften eller kjøpe mobiltelefonen selv 

Ta kontakt med Techstep teamet!