juni 20, 2022

Att se till mobilernas hela livscykel är ett steg mot bättre hållbarhet

Mobiltillverkare strävar efter koldioxidneutralitet, minskade utsläpp och mer återvinning. Som hållbarhetsansvarig kan du bidra till detta genom att betrakta de anställdas mobiler ur ett livscykelperspektiv.

Att se till mobilernas hela livscykel är ett steg mot bättre hållbarhet

Både stora och små företag jobbar i dag allt mer med miljö- och hållbarhetsfrågor.

En undersökning som PwC genomförde i fjol visar att 87 av Norges 100 största företag har definierat ett eller flera mål (KPI:er) som man använder för att mäta företagets resultat och framsteg på hållbarhetsområdet.

Det är en tydlig ökning jämfört med föregående år då endast 63 procent svarade detsamma. Det återstår dock mycket när det gäller att utforma tydliga strategier för att målen ska kunna uppnås – rapporten tyder på att endast 53 procent av företagen har gjort det.

 

Brådskande behov

Att mer behöver göras är det dock lätt att hålla med om. För Techstep har det varit naturligt att utgå från vårt eget specialområde – mobiltelefoner och andra mobila enheter.

För det första leder tillverkningen av dessa till en betydande klimat- och miljöpåverkan. Att tillverka en miljon mobiltelefoner orsakar cirka 62 000 ton i CO2-utsläpp och 2021 tillverkades det hela 1,4 miljarder mobiler. Samtidigt utvinns sällsynta mineraler och metaller som guld, koppar, silver, kobolt och litium på ett sätt som påverkar landskapet och djurlivet negativt. Utöver detta tillkommer höga mänskliga kostnader – i Kongo utnyttjas cirka 35 000 barn som arbetskraft i koboltgruvor, samtidigt som intäkterna från mineraler som guld, tenn och volfram bidrar till att finansiera väpnade konflikter.

För det andra utgör mobiler och annat elektroniskt avfall en stor utmaning, och här finns det två saker vi kan göra. Det effektivaste vi kan göra för att minska påverkan på miljön och samhället är att förlänga enheternas livslängd utöver de 2–3 år som i dag är genomsnittet. Det är möjligt genom bra livscykelhantering, reparationer och återanvändning. Detta kommer i sin tur att minska behovet av att tillverka nya enheter och därmed bidra till lägre koldioxidutsläpp och mindre elektroniskt avfall.

Samtidigt är det viktigt att säkerställa att enheterna återvinns när de inte kan användas längre. Då kan de tillvaratas och återvinnas på ett sätt som gör att sällsynta metaller och andra material kan användas för att tillverka nya produkter. Enligt en uppskattning som World Economic Forum gjort kastades över 57 miljoner ton elektroniskt avfall 2021 – tillräckligt för att bygga en ny kinesisk mur. I Europa är det bara 12–15 procent som återvinns på rätt sätt och EU uppskattar att cirka 700 miljoner telefoner ligger och skräpar i lådor och skåp. Det är inte bara dåligt för miljön, det är också ett otroligt slöseri. Dessa telefoner innehåller nästan 15 000 ton sällsynta metaller, som om de återvinns skulle ha ett marknadsvärde på cirka en miljard euro.

 

Smart lösning som bidrar

Även om mobilerna kanske inte är den största bidragsgivaren till företagets miljö- och klimatavtryck är det ändå viktigt att alla företag gör vad de kan. Med ett livscykelperspektiv blir mobilerna betydligt mer hållbara de än annars skulle vara. Samtidigt kan detta bidra till att företagets medarbetare slipper tråkiga, tidskrävande och manuella arbetsuppgifter – i stället frigörs tid för mer konstruktiva åtgärder.

Techstep SmartDevice är en lösning som möjliggör just detta, och det på ett sätt som gör det väldigt enkelt för företaget. Techstep har nämligen utvecklat programvara som ger en bättre livscykelhantering av utrustningen och bättre reparations-, service- och returrutiner, vilket förlänger enheternas livslängd. Vi har de samarbetspartner, avtal och rutiner som krävs för att säkerställa detta, vilket bidrar till att företagets sammantagna miljöavtryck minskar.

Lösningen ger också de anställda större flexibilitet, mer valfrihet och bättre processer, vilket gör dem mer produktiva och nöjda. Genom smartare rutiner, bra administrationsverktyg och effektivare användning av utrustning leder SmartDevice också till totalt sett lägre kostnader, vilket borde gå hem även hos företagsledningen.

En annan del av detta är vilka verktyg företaget väljer att utveckla och göra tillgängliga på den kraftfulla dator som de anställda alltid har med sig i fickan – verktyg som kan förbättra och effektivisera de interna processerna. Eller annorlunda uttryckt: När företaget är försäkrat om att de anställda har en mobil och att den alltid fungerar som förväntat, då är tiden sedan länge mogen för att använda mobilerna till något smart – även i företagets hållbarhetsarbete.

 

New call-to-action

Erik Haugen Author

Erik Haugen

Chief Transformation Officer i Techstep

All articles by Erik