juli 10, 2024

Därför kan din mobiltelefon vara företagets största säkerhetsrisk

Vill du säkra ditt företags mobila enheter på rätt sätt? Läs den här artikeln för att upptäcka utmaningarna och lösningarna med hantering av mobila enheter, och lär dig om fördelarna med Techsteps Mobility Security Health Check för förbättrad säkerhet och regelefterlevnad.

Därför kan din mobiltelefon vara företagets största säkerhetsrisk

Mobiltelefoner måste komma in i värmen hos IT och inkluderas helhjärtat i företags klienthantering – det menar Fredrik Larsson, senior lösningsarkitekt på Techstep.

– Det är en integrerad del av den moderna arbetsplatsen och kräver samma noggrannhet och skydd som alla andra IT-system.

Mobiltelefoner innebär idag en stor säkerhetsutmaning för företag, men många gånger inkluderas de inte fullt ut i den övergripande IT-strategin. Fredrik Larsson, senior lösningsarkitekt på Techstep, berättar: 

– Många företag inser inte hur stora säkerhetsrisker mobiltelefoner faktiskt utgör. De används ofta för att komma åt känslig information och kan lätt bli måltavlor för cyberattacker. Med en enda komprometterad enhet kan en angripare få tillgång till företagsnätverk, stjäla data och orsaka omfattande skador. Därför är det avgörande att företag aktivt arbetar med att skydda sina mobila enheter. 

 

IT-avdelningarnas utmaningar

Historiskt sett har ansvaret för mobiltelefoner legat på telefoniavdelningar. Numera ligger detta ansvar hos IT-avdelningarna som måste integrera mobiltelefoner i den övergripande IT-strategin och säkerställa att dessa enheter får samma nivå av säkerhet och hantering som övriga system – vilket tyvärr ofta inte är fallet, betonar Fredrik.  

Läs mer: Skydda företagets mobiltelefoner och surfplattor mot säkerhetshot

– Om man går tillbaka i tiden fem-sex år så låg i stort sett all mobiltelefonhantering på telefoniavdelningen. Idag kan man använda sin mobila klientplattform för att konsumera allt som man kan göra på en Windows-klient. Den snabba utvecklingstakten inom mobilteknologi gör det svårt för IT-avdelningar att hålla jämna steg med nödvändiga säkerhetsåtgärder.

iStock-1303145712

 

Extern hjälp och expertis

Fredrik berättar att det finns relativt enkla åtgärder för att ta sig an för att möta problematiken, men för att veta vad som ska göras och hur åtgärderna ska prioriteras måste nuläget analyseras och dokumenteras. Med detta i åtanke har Techstep tagit fram sin tjänst Mobility Security Health Check som hjälper bolag på vägen och ger rekommendationer för hur de kan förbättra sin hantering av mobila enheter. 

– Det är lätt att bli hemmablind. Genom att ta hjälp utifrån med erfarenhet från olika kunder och industrier kan man få insikter i hur man löser dessa utmaningar. 

Läs mer: Signa upp för en Mobility Security Health Check 

 

Säkerhet och lagkrav

En annan viktig aspekt av att hantera mobila enheter är att uppfylla lagkrav, såsom NIS 2-direktivet, som ställer krav på informationssäkerhet och kräver att företag kan påvisa att de har adekvat åtkomstkontroll. NIS2-direktivet är utformat för att stärka säkerheten inom nätverks- och informationssystem i EU och innebär att företag måste vidta omfattande åtgärder för att skydda sin digitala infrastruktur. Om man som företag misslyckas med den biten kan konsekvenserna bland annat leda till rejäla böter och sanktioner.  

– Det är viktigt att företagen tar detta på allvar och säkerställer att deras mobila enheter är skyddade. Brister i säkerheten kan leda till dataförluster och ekonomiska skador, men också juridiska konsekvenser om lagkraven inte uppfylls, säger Fredrik och avslutar:

– När det gäller IT-säkerhet är inga enheter för små för att ignoreras. Att skydda mobiltelefoner är inte längre ett val, utan en nödvändighet för alla moderna företag. 

AdobeStock_613905985

Lär dig mer om mobilhantering

Techstep har utvecklat ett innovativt koncept kallat Mobility Security Health Check, utformat för att ge en tydlig överblick över den aktuella säkerhetsstatusen för era mobila enheter. Detta verktyg hjälper IT-avdelningar att snabbt och effektivt förbättra sin hantering av mobila enheter.

Läs mer: Signa upp för en Mobility Security Health Check 

Författare

Techstep