oktober 19, 2022

Det bästa sättet att göra mobiltelefoner mer hållbara är att ge dem ett längre liv

Världen måste minska koldioxidutsläppen och näringslivet måste bidra. En bra början är att se till att mobiltelefoner får ett längre liv och att de kasseras på ett säkert sätt.

Det bästa sättet att göra mobiltelefoner mer hållbara är att ge dem ett längre liv

Allt fler av dagens företag, stora som små, har börjat uppmärksamma hållbarhets- och miljöfrågorna. 

Mobiltelefoner är knappast det som har störst påverkan på ett företags miljö- och klimatavtryck, men någonstans måste man ju börja. 

Det effektivaste sättet att minska mobiltelefonernas koldioxidavtryck 

Enligt en rapport från Deloitte genererar en ny mobiltelefon i genomsnitt 85 kilo CO2 (eller CO2-ekvivalenter) under det första året den används. Den största delen av utsläppen, 95 %, är relaterad till tillverkningsprocesser, materialutvinning samt transporter. 

Utsläppen kan dock vara lägre beroende på hur mycket återvunnet material som används i tillverkningen, hur energieffektiv produktionsanläggningen är och i vilken utsträckning tillverkaren använder sig av förnybar energi. Att välja mobiltelefoner från en tillverkare som tar hänsyn till dessa faktorer är ett sätt för dagens företag att bidra till att minska denna miljöpåverkan. Men mycket mer kan göras. 

Så här skriver Deloitte: Eftersom tillverkningsprocesserna står för den överlägset största delen av en mobiltelefons koldioxidavtryck, är det effektivaste sättet att minska detta koldioxidavtryck att förlänga mobiltelefonens livslängd. 

New call-to-action

Lyckligtvis pekar flera trender mot att mobiltelefonernas livslängd ökar. Hårdvaran har blivit mer robust, programvaran stöds under längre tid och konsumenterna byter inte telefon lika ofta. En undersökning genomförd av Kantar under perioden mars 2019 – mars 2021 visar att mobilanvändarna i EU:s fem största ekonomier i genomsnitt använder sin mobiltelefon 2,8 månader längre än tidigare innan de byter till en ny mobiltelefon (2,4 månader i USA). Men eftersom mobiltelefonen är världens populäraste elektronikprodukt finns det fortfarande mycket att vinna på att ta ett helhetsgrepp kring hanteringen av dess livscykel. 

Hur förlänger man en telefons livslängd? 

Det har blivit något av en konstform att hitta en balans mellan hur länge en ny mobiltelefon kan uppfylla företagets krav på säkerhet och prestanda, och när den måste överföras till begagnatmarknaden för att förbli attraktiv för kunderna där.  

Men oavsett hur länge man lyckas hålla en mobiltelefon vid liv kommer den så småningom att bli föråldrad. Och med tanke på de mängder sällsynta jordartsmetaller och mineraler dagens mobiltelefoner innehåller kommer den gröna omställningen inte att lyckas om dessa kasserade telefoner inte hanteras korrekt. 2021 uppgick mängden elektroniskt avfall till 57 miljoner ton. Det motsvarar ungefär den kinesiska murens vikt!  

Fram till för några år sedan ansågs det inte ekonomiskt genomförbart att återvinna många av de material som används i mobiltelefoner, men detta är på väg att förändras. Andelen elektroniskt avfall som samlas in och återvinns är dock mindre än 20 procent, vilket innebär att hundratals miljoner mobiltelefoner ligger och samlar damm i lådor och skåp världen över. 

Systemet gör det åt dig 

De flesta företag saknar de resurser som krävs för att utföra den här sortens beräkningar, hitta rätt köpare och utnyttja alla fördelar med en heltäckande livscykelstrategi. 

Därför har vi på Techstep utvecklat Lifecycle, ett genomtänkt system som hjälper företag att göra just detta – på ett oerhört smidigt och enkelt sätt. 

Vår programvara förbättrar livscykelhanteringen av ditt företags mobiltelefoner och surfplattor genom att tillhandahålla reparations-, service- och returprocedurer som förlänger enheternas totala livslängd: 

  • Tillsammans med våra partner och med hjälp av beprövade riktlinjer och processer hjälper vi er att minska företagets totala miljöpåverkan.  
  • Med våra lösningar får medarbetarna större flexibilitet, fler valmöjligheter och bättre processer, vilket gör dem mer produktiva och nöjda. 
  • Våra innovativa rutiner och administrativa verktyg förbättrar användningen av företagets mobila enheter och minskar de totala kostnaderna. 

Hållbarhet och livscykeltänk ökar 

En undersökning genomförd av PwC Norge visar att 87 % av de större företagen mäter sitt hållbarhetsarbete med hjälp av ett eller flera nyckeltal. Mycket återstår dock att göra för att uppnå de mål man satt upp – endast 53 procent av företagen hade gjort det. 

Men i en nyligen publicerad internationell undersökning av Gartner säger 87 % av de tillfrågade företagsledarna att de räknar med att investera mer i hållbarhetsinitiativ under de kommande två åren – och att hållbarhetsarbetet kan göra det lättare att hantera upp- och nergångar i branschen. Undersökningen visar också att investeringar i partnerskap och innovationer som främjar hållbarhet kan skapa tillväxt för företagen. Så, vilka nyckeltal för hållbarhet har ditt företag definierat? 

Med Techstep Lifecycle kommer dina anställda alltid ha en fungerande mobiltelefon, samtidigt som era gamla mobiltelefoner får ett nytt liv på andrahandsmarknaden – och allt detta till en så låg kostnad som möjligt. 

 Med andra ord: Vi är redo att hjälpa ditt företag att använda dessa smarttelefoner till att göra något smart – och utöka hållbarhetsarbetet! 

New call-to-action

Author

Techstep

All articles by Techstep