april 29, 2022

IT-chefens mål för de anställdas mobiler: Så få rutinuppgifter som möjligt

Techstep Lifecycle är företagets lösning för självbetjäning, likabehandling och mer hållbara mobila lösningar – och dessutom IT-chefens genväg till bättre kontroll och färre rutinuppgifter.

IT-chefens mål för de anställdas mobiler: Så få rutinuppgifter som möjligt

Inom många verksamheter är det inte längre en fråga om företaget ska tillhandahålla mobiltelefoner till sina anställda, utan vilka modeller de ska få och hur man ska kunna hantera dem så effektivt som möjligt. Och den absolut vanligaste lösningen på det sistnämnda är att överlåta ansvaret till IT-avdelningen – åtminstone för driften och de återkommande rutinuppgifterna.

Vissa personer gillar rutinuppgifter och tycker att detta är positivt. Andra föredrar att fokusera sina resurser på att arbeta mer strategiskt, som att skapa effektiva, framåtblickande processer och bidra till att hitta miljövänliga lösningar som gör företaget mer hållbart.

Tillgodoser användarnas behov

– Vi ville inkludera allt som har att göra med mobiltelefoner i ett livscykeltänkande. Och så länge användarnas behov tillgodoses på ett bra sätt är det viktigt för vår IT-avdelning att de har så få administrativa och rutinmässiga uppgifter som möjligt, så att vi kan utnyttja våra medarbetares kärnkompetens. Det har Techsteps lösningar gett oss, säger Anne Margrethe Lund, Director IT Operations på Aker BioMarine.

Detta livscykeltänkande gör bland annat att varje enskild enhet kan följas från före inköp till efter avyttring genom Techstep Lifecycle. Detta är viktigt för Aker BioMarine, som är ett företag med en tydlig hållbarhetsprofil.

Lösningen tar också hänsyn till alla krav kopplade till datasäkerhet och integritet under hela enhetens livslängd, och detta utan onödigt besvärliga eller mödosamma arbetsprocesser. Det är till exempel enkelt för Lunds kollegor att inkludera enheterna i en Mobile Device Management-lösning. Techstep Lifecycle gör också att användarna får telefoner som i praktiken ”konfigurerar sig själva” – utan något särskilt extra arbete för IT-avdelningen.

– Användarna loggar bara in och sedan fungerar allt som det ska. Detta ger bättre säkerhet, bättre tillgänglighet på affärsapplikationerna och förhoppningsvis även en bättre användarupplevelse, säger Lund.

Färre rutinuppgifter, bättre tidsanvändning

Techstep Lifecycle ger IT-chefen en fullständig översikt över de nyckelparametrar som är kopplade till företagets mobilpark på en praktisk dashboard. Här visas löpande en fullständig översikt över information som operativsystemsversion, status, livslängd och annan information – både på konsoliderad och individuell nivå, allt i enlighet med givna behörigheter och gällande integritetsregler.

Lösningen gör det också möjligt för IT-chefen att överlåta andra uppgifter till användarna som de kan utföra själva: Genom att logga in på en portal kan man beställa service, göra ändringar i abonnemanget, kontrollera telefonens återstående “livslängd”, köpa ut eller lämna tillbaka telefonen om de ska sluta – samt bestämma modell och egenskaper när det är dags att ersätta dem.

– Vår erfarenhet är att Techstep Lifecycle ger många IT-chefer det utrymme som krävs för att kunna lyfta blicken och delta i företagsutvecklingen på ett annat sätt, utan att behöva oroa sig för om de uppgifter som är kopplade till hanteringen av telefonerna utförs på ett säkert och professionellt sätt. Detta är helt enkelt en sådan lösning som bidrar till att göra IT-chefen mer populär, säger Tron Syversen, Head of Sales Engineering på Techstep, med ett leende och förklarar:

– Det är nämligen inte bara IT-chefer som skördar frukterna när företaget väljer Techstep Lifecycle. Lösningen bidrar också till att göra vardagen enklare för många andra personer med lednings- och personalansvar, oavsett om de arbetar med HR, inköp, redovisning eller andra områden. Även de anställda blir mer nöjda av att lösningen ger dem enkla självbetjäningslösningar, mer valfrihet och större flexibilitet, avslutar Syversen.
Author

Techstep

All articles by Techstep