april 28, 2022

Låt företagets smartphones effektivisera arbetet - utan för mycket administration

Techstep SmartDevice gör det enkelt att nyttja den fulla kapaciteten av företagets smartphones. SmartDevice gör inte bara arbetet smartare och mer effektivt, det minskar även på det tidskrävande och administrativa arbetet för IT-avdelningen.

Låt företagets smartphones effektivisera arbetet - utan för mycket administration

SmartDevice - smidigare hantering av mobila enheter

Idag är det viktigt för företag att följa med i digitala trender och helt tiden säkerställa att verksamhetens digitalisering går framåt. Och, det idag allra viktigaste verktyget för detta är välfungerande och lätthanterliga smartphones som gör att anställdas arbete både blir mer effektivt och produktivt.

Smartphones är idag en naturlig del av företags digitaliseringsresa. Många upplever att det är fantastiskt att arbetet nu kan utföras direkt i mobilen, men att det fortfarande är saker som borde kunna lösas bättre och mer effektivt. Just det här är vad vi på Techstep har specialiserat oss på - att hantera allt som företag behöver för att utrusta och hantera anställdas smartphones. Vår lösning SmartDevice frigör tid, sänker kostnader och ökar effektiviteten, utan att du behöver lägga resurser på krångliga, administrativa arbetsuppgifter kopplat till detta.

Fördelar med Techstep SmartDevice

Att hantera två, tio eller fyrtio mobiltelefoner är oftast inte ett problem för ett företag, men när det handlar om hundra eller tusen enheter blir hanteringen mer problematisk. Problematiken ligger främst i att företagen måste ansvara för att alla anställda följer den gemensamma policyn för användningen och se till att hållbarhetsmålen efterföljs, vilket framför allt inkluderar full kontroll på enheternas totala livscykel. För att förtydliga hur SmartDevice gör det här arbetet enklare har vi listat de allra främsta fördelarna med tjänsten:

- I många företag är det IT-avdelningen som ansvarar för all logistik gällande smartphones. Avdelningen ansvarar för hela livscykeln - allt från att få ut nya till att ta emot och hantera äldre mobila enheter, samtidigt som de måste hålla koll på alla enheter som finns i företaget. SmartDevice ger anställda tillgång till en självbetjäningsportal, där de kan göra detta på egen hand. IT-avdelningen får istället all nödvändig information samlad i en konkret och övergripande dashboard. Det här gör även att till exempel on- och offboarding av anställda blir mycket enklare och smidigare.

- HR-chefen måste se till så att alla medarbetare har tydliga riktlinjer för vad de får och inte får göra med sina smartphones. Det underlättar även HR-avdelningens jobb om företaget har en rättvis och modern policy kring IKT- och mobila enheter. Med hjälp av SmartDevice blir det här enklare, då företaget kan definiera en gemensam policy och skapa standardmodeller, och sedan låta anställda betala mellanskillnaden om de vill ha en mer avancerad smartphone.

- Ekonomiavdelningen vill ha kontroll på kostnader. SmartDevice gör det enkelt att automatisera avdrag för anställda som nyttjat möjligheten att betala mellanskillnaden för en bättre smartphone. För Techsteps kunder kan lösningen även automatisera avdrag för eventuella privata utgifter som den anställde har utöver den generella räkningen.

- Företag har ett ansvar gentemot miljön och det gäller att processer, arbetssätt och rutiner gör verksamheten mer hållbar och långsiktig. Då kan företag till exempel inte låta äldre utrustning ligga och samla damm i lådor eller skåp. SmartDevice ger företag bättre och mer optimerad livscykelhantering och minskar det totala miljö- och Co2-avtrycket.

- SmartDevice gör det enklare för företag som vill digitalisera, speciellt när det kommer till att erbjuda anställda uppdaterade och moderna mobila enheter. SmartDevice gör det smidigare att nyttja modern mjukvara och/eller tillhörande teknik och därmed bidra till företagets effektivitet och resultat.

- På många företag blir ofta inköpschefen en hjälte när hen införskaffar prisvärd teknik eller IT-utrustning. Självklart är det även ett stort plus om investeringen minskar på företagets totala kostnader. Förutom att SmartDevice resurseffektiviserar och förenklar arbetet för alla, så gör tjänsten att företag kan investera i smartphones som en tjänst. Det gör att investeringen kan flyttas från investeringsbudgeten till driften - något som gynnar många verksamheter.

Kontakta Techstep för att få veta mer om SmartDevice

Som du kan märker – SmartDevice gör det enklare för dig som ansvarig att få full kontroll och överblick av verksamhetens smartphones och mobila enheter. Tjänsten hjälper dig även att minska på företagets totala IKT-kostnader och banar väg för dina anställda mot ett enklare och mer produktivt arbete.
Author

Techstep