I den här artikeln tar vi dig genom digitalisering för mobila medarbetare och hur du sätter upp en väl fungerande infrastruktur för enheter ute på fältet.

Läs mer

december 20, 2022

Få ut mesta möjliga av företagets mobila enheter med Samsung Elite Support

Tjänstemobiler var tidigare en form av incitament, en förmån man erbjöd sina anställda för att göra dem mer nöjda med sina jobb. Idag använder vi mobilen till att få tillgång till viktig information och data – hela tiden. Den har med andra ord blivit ett oumbärligt verktyg och därför måste vi kunna lita på att den fungerar.