desember 20, 2022

Få optimalt utbytte av organisasjonens mobilenheter med Samsung Elite Support

Mens mobilenheter tidligere kunne brukes som et incentiv for de ansatte – et gode for å øke tilfredsheten – er de i dag et viktig verktøy for å få tilgang til viktig innhold og data og må derfor være til å stole på.

Få optimalt utbytte av organisasjonens mobilenheter med Samsung Elite Support

Da mobiltelefonen ble oppfunnet, var den ikke ment å være et forretningsverktøy, men det er den i høy grad blitt. Nå er det faktisk ikke mulig å tenke seg forretningsvirksomhet uten mobilteknologi, særlig ikke i land som de nordiske, der denne teknologien er blitt en integrert del av dagliglivet i høyere grad enn i mange andre land I Europa.

Mobilteknologien blir stadig viktigere i forretningsverdenen og det er forventet at den vil endre driften av blant annet handlesentre og sykehus vesentlig. Det er et enormt behov for tjenester som gjør mobilenheter sikrere og mer produktive, og det er nettopp dette som er formålet med Samsung Elite Support.

Tjenesteavtaler gjør alt enklere

Samsung Elite Support er et nytt tilbud fra Samsung i Europa, og Techstep er den første aktøren på dette kontinentet som tilbyr Samsung Elite Support.

Med Techstep får kundene en komplett pakke og ett enkelt kontaktpunkt for alt som er relatert til Samsung. Brukerstøtten fra Techstep håndteres av Samsung gjennom tjenesteavtaler (SLA-er), som effektivt lar de ansatte opprettholde tilgangen til enhetene sine på en praktisk og pålitelig måte .

Det er avgjørende for kundene å kunne ha en pålitelig partner og en dedikert SLA i ryggen, slik at de alltid kan få hjelp og støtte i en verden som blir stadig mer komplisert.

Et spesielt samarbeid med Samsung

Techstep kan opprette brukerstøttesaker til støttepersonellet ved Samsungs hovedkontor i Sør-Korea, slik at problemer kan løses direkte.

Hvis Techstep identifiserer et problem, men ikke uten videre kan løse dette, har vi også mulighet til å delta på møter med Samsung sammen med andre leverandører, for eksempel Cisco og Microsoft, og dermed ta fatt i saken sammen med så mange andre problemløsere som mulig. Dette øker muligheten for at problemene blir løst. For øyeblikket er det bare mulig å få denne typen støtte gjennom en partner som Techstep, man kan ikke få den direkte fra Samsung.

Få rask løsning på komplekse problemer

Trøbbel med mobilenheter kan vanskeliggjøre folks arbeid eller stanse det helt. Eksempelvis har sykehusansatte opplevd at de ikke kan bruke mobilenhetene sine fordi VPN-forbindelsen frakobles i bakgrunnen, noe som kutter tilgangen til nødvendige applikasjoner og data.

I verste fall kan det ta flere måneder å identifisere årsaken til slike VPN-problemer – måneder som sykehusene og de ansatte ikke har råd til å miste.

Les om: La mobilene og nettbrettene tilpasse seg medarbeiderne, og ikke omvent

I et tilfelle som Techstep observerte for en tid tilbake, viste årsaken seg å være forstyrrelser fra batterisparingsfunksjoner, men denne typen problemer kunne like gjerne vært forårsaket av administrerte mobilitetstjenester som InTune eller Beamware, som kan mislykkes i oppdateringsforsøk og påvirke tilstøtende applikasjoner.

Med Samsung Elite Support kan kundene unngå alt dette. Techstep sender helt enkelt en brukerstøttesak direkte til Samsung, som så kan sette sammen et eget team, analysere saken og finne en løsning i løpet av få dager.

Få hjelp fra dedikerte eksperter

Når Techsteps kunder får et programvarerelatert problem, kan det ofte være vanskelig for oss å finne ut om årsaken ligger i selve enheten, i programvaren på enheten, hos mobilnettoperatøren, hos leverandøren av det trådløse nettverket, i Microsoft 365 eller Google Workspace. Det å finne årsaken til problemet når alternativene er så mange, kan være tidkrevende.

Hos Samsungs FoU-avdeling i Warszawa sitter seks Techstep-senioreksperter klare til å hjelpe. Disse ekspertene har arbeidet ute hos kunder i mange år og har erfaring med et bredt spekter av sikkerhetsproblemer og systemer.

Techsteps brukerstøtte er brukervennlig og praktisk, og kundene trenger ikke å endre noen av rutinene sine.

Tilpasset og fullstendig testing

De fleste selskaper har rundt ti forretningskritiske applikasjoner, men kan ikke være sikre på at disse fungerer på bestemte enheter før de støter på problemer. Techstep hjelper kundene med å unngå disse problemene ved å kjøre enhetene i spesifikke, tilpassede tester der applikasjonene som faktisk skal brukes blir testet – på den måten kan kundene stole på at enhetene vil fungere.

Techstep får tilgang til enhetsutgavene før de når markedet, noe som betyr at vi kan kontrollere at kundenes enheter er fullt funksjonelle og pålitelige når de introduseres offentlig. Hvis en kunde ønsker døgnåpen brukerstøtte, har Techstep ressursene til å håndtere dette.

Samsung Elite Support tilbyr bedre sikkerhet og produktivitet for en rekke sektorer, for eksempel luftfart, detaljhandel, banker og andre finansinstitusjoner og forsikring. Helsesektoren er et godt eksempel på et område der Techstep kan være til hjelp.

Enhetene fra Samsung gjør det mulig for helsepersonell å håndtere timeavtaler eksternt, diagnostisere pasienter uten å være i samme rom som dem og få tilgang til pasientjournaler mens de er på reisefot.

Samsung Knox, en plattform for mobilsikkerhet på forsvarsnivå , er innebygd i de nyeste Samsung-enhetene og sørger for at pasientsikkerheten blir ivaretatt. Den har avansert sikkerhet på flere nivåer, innebygd i både maskin- og programvare, som beskytter medisinske data og sensitive pasientopplysninger.

I dag kan helsepersonell overvåke pasientenes helse og rehabilitering eksternt. Samsungs sikre kryptering av trådløse nettverk gir fullstendig sikkerhet til tale- og videosamtaler i slike tilfeller.

En av lærdommene fra koronapandemien er at en del prosesser og oppgaver kan utføres eksternt uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Faktisk kan ekstern helsehjelp gi pasientene en bedre opplevelse ved å eliminere tiden og pengene som går med til reiser. 

Author

Techstep