januar 5, 2022

Grepet som får helsekronene til å rekke lenger

Det finnes knapt noe sted i helsesektoren som ikke må snu på hver krone. Og selv de som har budsjetter som noen kunne kalt «romslige» må passe på sine utgifter og kostnader.

Grepet som får helsekronene til å rekke lenger

Som økonomiansvarlig i helsesektoren må du ofte fronte upopulære sparetiltak for å holde budsjettet. Men dette grepet kan gi både økonomiske besparelser og en enklere hverdag for de ansatte.

Det finnes knapt noe sted i helsesektoren som ikke må snu på hver krone. Og selv de som har budsjetter som noen kunne kalt «romslige» må, i likhet med de øvrige, passe på sine utgifter og kostnader slik at mest mulig av midlene kan gå til behandling og annet som gagner pasientene.

Mobil teknologi i helsesektoren

– Mange i primærtjenesten synes mobiltelefon som arbeidsstøtte (m-helse) forbedrer helsetjenestene de leverer, og de får bedre forhold til helsepersonell og pasienter.

Det skrev sykepleien.no i en artikkel som tok for seg en undersøkelse om helsepersonells innstilling til mobiltelefonen som arbeidsverktøy. Undersøkelsen konkluderer blant annet med at helsepersonell setter pris på hvordan m-helse gjør at de kan ta på seg nye oppgaver og arbeide mer fleksibelt. De liker også m-helse når det forenkler tilbakemeldinger, minsker tidsbruk og forbedrer arbeidsflyt – selv om ikke alle er like udelt begeistret.

Kontroll på tusen telefoner

Men selv et så populært og nyttig arbeidsverktøy som mobiltelefoner må også holdes kostnadsmessig i tømmene. Dette finnes det heldigvis gode systemer for, som Managed Mobility Services (MMS).

Working with tablet

Dette er systemer som tar for seg tjenestene et selskap trenger for å kjøpe, implementere og drifte smarttelefoner og andre mobile enheter (for eksempel nettbrett), samt å drive brukerstøtte og overvåkning av løpende kostnader.

Slike systemer kan gi betydelige kostnadsbesparelser. En rapport fra Blue Hill Research har slått fast at en MMS-løsning kan gi en treårig ROI på 184 prosent, og undersøkelsen indikerer også at kunder som kjøper en MMS-løsning gjennom en tjenesteleverandør får betydelig bedre kostnadseffektivitet enn om de selv implementerer en MMS-løsning med interne ressurser.

Les om slik hindrer vi masseflukt av helsearbeidere

Dette henger sammen med at eksterne tjenesteleverandører på MMS-siden kan tilby hele kundens organisasjon ett kontaktpunkt gjennom hele livsløpet til de mobile enhetene. De kan også håndtere kontakten både med brukerne og nettleverandørene på kundens vegne, og har gode systemer på plass for å følge opp virksomhetens retningslinjer og policyer for mobilbruk.

Kontroll på kostnadene

I tillegg har enkelte tjenesteleverandører i dette segmentet lang erfaring i å jobbe med et bredt spekter av organisasjoner. De har derfor opparbeidet mye kompetanse på hvordan fakturering og kostnader forbundet med mobilhold kan strømlinjeformes for å skape mest mulig effektive prosesser i økonomiavdelingen. 

De beste leverandørene har gjerne kombinert dette med gode selvbetjeningsløsninger for de ansatte, og kan dermed håndtere både servicehenvendelser, utstyrsfornyelse og andre forhold på en brukervennlig og enkel måte. 

Les om hvordan smarttelefoner har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren

Mange velger i tillegg å benytte seg av finansieringsløsninger som gjør det mobile utstyret om til en fast, forutsigbar utgift pr. bruker – med utstyrsforsikring og andre tjenester inkludert. Dermed slipper de å belaste investeringsbudsjettet med tunge utgifter, og kan ha mye større fleksibilitet når ansatte begynner og slutter.

– Helsepersonell ønsker trening, teknisk støtte, brukervennlig utstyr og systemer som er integrert med eksisterende helsesystemer. Men mange klager over mobiltelefoner som blir ødelagt, stjålet eller tapt, det å måtte bære to mobiltelefoner og problemer med å sende lange tekstmeldinger, sier også den nevnte artikkelen i sykepleien.no.

Det er med andre ord mange utfordringer forbundet med mobilhold, men når virksomheten velger rett partner og gode systemer, slipper dere at utfordringene kommer i veien for å realisere alle fordelene.

New call-to-action

Åge Sveum, Techstep Author

Åge Sveum, Techstep