november 15, 2021

Slik hindrer vi masseflukt av helsearbeidere

Verden utenfor sykehusene (og delvis også innenfor) har gjennom de siste 10-15 årene bokstavelig talt tatt grep om et nytt verktøy for å løse, fordele og samarbeide om oppgaver: mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett.

Slik hindrer vi masseflukt av helsearbeidere

Helse-Norge er utslitt: 3 av 4 sykepleiere har vurdert å slutte i jobben. Lønn er én bit av puslespillet for å få dem til å bli, men en annen er rett og slett hvordan de bruker tiden sin. Det finnes det løsninger på.

Vi mangler allerede 7.000 sykepleiere i Norge, og det er en utfordring som bare vil vokse. I 2035 tilsier estimatene at underskuddet vil være 28.000 – det firedobbelte. 

Det finnes ingen enkelttiltak som alene kan tette dette gapet hverken nå eller i fremtiden, men et grep som virker åpenbart fornuftig, er å ta godt vare på dem vi allerede har. Ting tyder imidlertid på at det ikke er det som skjer.

3 av 4 vil slutte

I oktober 2021 presenterte fagtidsskriftet Sykepleien en undersøkelse som viste at 72 prosent av sykepleierne i kommunene vurderer å slutte. Nå må dette resultatet tolkes med forsiktighet, siden det kommer etter halvannet år med en svært krevende pandemi, men i artikkelen understrekes det samtidig at funnene er i tråd med tidligere undersøkelser. 

Mobil teknologi i helsesektoren

Så hva må til?

– Jeg har hørt sykepleiere fortelle om sin hverdag og hva de bruker tiden sin på. Det er ikke fornuftig bruk av kompetente sykepleiere. Slikt må det rett og slett blir slutt på, skriver ansvarlig redaktør Anne Hafstad i Sykepleien.

– Høyere lønn alene løser fint lite. Bedre oppgavedeling, bemanning, heltidsstillinger, kompetansetiltak og økt utdanningskapasitet må til, skriver hun videre.

Les om hvordan smarttelefoner har skapt en eksplosjon av nye løsninger i helsesektoren

Vil unngå å bli utbrent

Verden utenfor sykehusene (og delvis også innenfor) har gjennom de siste 10-15 årene bokstavelig talt tatt grep om et nytt verktøy for å løse, fordele og samarbeide om oppgaver: mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett.

Helsevesenet i Norge har slitt med å få initiativer for mer ustrakt bruk av mobile enheter forbi pilotstadiet, men en undersøkelse fra USA har vist at i hvert fall legers syn på digitale helseverktøy var blitt mer positivt og bruken mer utbredt, allerede før pandemien (selv om motstanden avtar saktere blant de over 50).

Det nest viktigste legene brukte digital teknologi til (kun overgått av å gi pasienter tilgang til egne helsedata), var et område kalt «Workflow enhancement» – altså forbedringer av arbeidsflyten i behandlingen.

health_hall_doctor_tired_nurse

– Bedre oppfølging av pasientene, enklere arbeidsmåter for legen, og for å unngå at de selv blir utbrent – dette har blitt viktigere årsaker til at legene nå ser denne teknologien som attraktiv, heter det i studien.

Les om grep du kan gjøre for å få helsekronene til rekke lenger

Unne oss muligheten

Som tidligere nevnt finnes det ingen enkelttiltak som alene kan løse den utfordringen det er å hindre sykepleierflukt og et enda større gap enn det som allerede er spådd. Mange gode krefter og initiativer må prøves ut og få anledning til å trekke sammen i retning av en bedre arbeidshverdag for norske helsearbeidere. 

Slik vi i Techstep ser det, bør ett slikt initiativ være at helsevesenet får til en bedre og mer målrettet bruk av et verktøy som praktisk talt alle nordmenn har for hånden allerede: smarttelefonen. Det krever riktignok en del kompetansetiltak, og sannsynligvis også tilpasninger i måten arbeidsoppgaver fordeles og utføres – men når store deler av norsk arbeidsliv for øvrig har klart det, bør det ikke være noe problem for Helse-Norge heller.

New call-to-action

Åge Sveum, Techstep Author

Åge Sveum, Techstep

All articles by Åge