april 20, 2022

Techstep leverer 1800 nye mobiltelefoner til klinisk bruk på Nordens beste sykehus

Brukervennlige apper som flytter arbeidsprosessene for klinisk personale ut på mobiltelefonene har vært en suksessoppskrift for Sykehuset Østfold. Smarttelefonene får de, nå med komplett livssyklushåndtering, fra Techstep.

Techstep leverer 1800 nye mobiltelefoner til klinisk bruk på Nordens beste sykehus

Når pasienter som er innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes drar i snoren over sengen sin, er det ingen alarmer som begynner å pipe i gangene.

Det er ikke fordi noe er galt. Det er fordi Kalnes er et stille sykehus, der alle kritiske varslinger går direkte til vakthavende personales mobiltelefoner. Løsningen har også blitt brukt for viktige støttetjenester som renhold og portører, noe som bidrar til profesjonell og effektiv drift. Og de mobiltelefonene har sykehuset i en årrekke fått fra Techstep.

Tilgang til kliniske systemer

Men dette er ikke den eneste nyskapende bruken av smarttelefoner på Kalnes sykehus. Allerede for flere år siden vakte sykehuset internasjonal oppmerksomhet med hvordan de fikk laget enklere apper og tjenester som ga klinisk personale tilgang til sykehusets mer kompliserte spesialistsystemer – eller som ekspertene kalte det: «lettvekts-IT» på toppen av «tungvekts-IT».

– Kalnes sykehus stilte krav overfor leverandørene av tungvekts-IT om å åpne opp deler av systemene sine, slik at det ble mulig å koble på ny programvare for å hente ut informasjon. Da ble det mulig for programvareleverandøren Imatis å lage en løsning for pasientlogistikk basert på «lettvektsapplikasjoner», forklarte Bendik Bygstad til forskning.no allerede i 2018.

Bygstad er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo, og han ledet et forskningsprosjekt som undersøkte samspillet mellom slike IT-systemer i sykehussektoren. Han mente at for å digitalisere sykehussektoren på en god måte, ville det være nødvendig å etablere et regime for innovasjon i to hastigheter.

– De store, tunge systemene som er sikre, stabile og håndterer enorme datamengder, må nødvendigvis innovere i et lavere tempo. Utvikling av bedre brukertjenester, pasientlogistikk og praktisk hjelpemidler for klinikerne, kan skje i et helt annet tempo hvis vi utnytter det potensialet som faktisk foreligger, sa han til forskning.no

Internasjonal oppmerksomhet

Det er altså dette Kalnes sykehus er i gang med. Og løsningen har vakt interesse langt utenfor Norges grenser. Den internasjonale klassifiseringsorganisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) ga Sykehuset Østfold karakteren 6 på en skala fra 1 til 7, der 7 er beste karakter.

Denne rangeringen ble bekreftet så nylig som i november/desember 2021. Ingen andre sykehus i Norden skårer like høyt, og Sykehuset Østfold er faktisk ett av bare 14 sykehus i Nord-Europa som i skrivende stund er klassifisert til nivå 6 eller 7.

Techstep har lenge vært leverandør Sykehuset Østfold, som nylig bestemte seg for å tegne kontrakt på 1800 nye mobiltelefoner. Dette gir flere av det kliniske personellet adgang til å benytte sykehusets internasjonalt anerkjente løsninger. Spesielt gledelig var det at sykehuset denne gang valgte å styrke sikkerheten og bærekraften i leveransen ytterligere gjennom å velge Techsteps livssyklus-håndtering.

– Dette gjør at sykehuset bruker mindre ressurser på å administrere mobiltelefoner, og derfor kan konsentrere seg enda mer om å utvikle løsninger som direkte kommer pasientene, det kliniske personalet og støttefunksjonene til gode, sier Tron Syversen, Director of Sales Engineering i Techstep.

Techsteps SmartDevice, som vi her snakker om, er ikke forbeholdt helsesektoren. Den fungerer like godt i et bredt spekter av kostnadsbevisste organisasjoner i både det private og det offentlige. Det er likevel både passende og gledelig at en så merittert helseinstitusjon omfavner alle fordelene som løsningen gir: Komplett livssyklushåndtering for systemadministratorene, selvbetjeningsportal for brukerne, samt garantert trygghet når enhetene repareres, gjenbrukes eller resirkuleres – for bare å nevne noe, slår Syversen fast.

De første leveransene skjer i løpet av andre kvartal 2022, og kontrakten har en estimert samlet verdi på 14 millioner kroner over to år.

Erik Haugen Author

Erik Haugen

Chief Transformation Officer i Techstep

All articles by Erik