Även om det finns enorma möjligheterna med att använda elektroniska enheter, måste vi minska mängden elektroniskt avfall för att skydda både människor och planeten.

Läs mer

november 1, 2022

Det nya sättet att arbeta kräver nya verktyg

Hur vi arbetar idag skiljer sig en hel del från hur det såg ut före pandemin. Flera arbetssätt som infördes under pandemiåren, såsom distansarbete och digitala möten har blivit bästa praxis i många organisationer. Att ge de anställda bra förutsättningar att arbeta på distans är därför en viktig uppgift för företagens IT-avdelningar.