Techstep-SD-Logo---RGB---Solid---Light---White-Text

Upphandla med samvete

SmartDevice är Techsteps livscykellösning för mobila enheter, som digitaliserar arbetsprocesser kopplade till hantering av mobila enheter. Detta ger dig en plattform som ger informationssäkerhet och kostnadsbesparingar för företaget och dess anställda.

Man-using-computer-outside

SmartDevice erbjuder dig en översikt över all mobilanvändning på en och samma plattform. Det förenklar administrationen och ger överblick och kontroll över kostnaderna.

När du vill ha förutsägbarhet och kontroll och över de totala mobilkostnaderna är ett tydligt ramverk för ditt företags digitala utrustning till stor hjälp. Medarbetarna får även större frihet och blir effektivare var de än arbetar.

AdobeStock_288745040-1

Säkerhet: När affärsprocesser, system och medarbetare är anslutna till samma plattform sker datautbytet på ett säkert sätt. Möjligheten att regelbundet byta ut mobiltelefoner ger ökad kvalitet och säkerhet.

Frihet: Ökad frihet för företag och medarbetare skapar en enklare arbetsdag.

truemobile
Samma riktlinjer för alla medarbetare

Företaget sätter gemensamma riktlinjer för alla medarbetare och det blir tydligt vad arbetsgivaren täcker och vad medarbetarna själva står för.

hardvara
Fullständig livscykelhantering av mobiltelefoner

SmartDevice ger översikt över alla mobiltelefoner i företaget och var de befinner sig i livscykeln. Medarbetare måste inte längre involvera närmaste chef när de har frågor om sin mobiltelefon. Företaget har full kontroll över den totala mobilflottan (personliga och icke- personliga mobiltelefoner).

persontrafik
Förutsägbar finansieringslösning

Företaget fördelar kostnaderna genom att leasa mobiltelefoner. Kostnadsfördelningen under avtalsperioden bidrar till ekonomisk förutsägbarhet och stabilitet. Om medarbetare vill köpa en dyrare mobiltelefon än vad företaget täcker kan medarbetare betala mellanskillnaden med ett fast löneavdrag varje månad – utan att närmaste chef måste involveras.

logistik
Hållbarhet: Reparera, återanvända och återlämna

Om mobiltelefonen är skadad hanterar SmartDevice både service och lånetelefon. Detta gör att onödiga inköp undviks, samtidigt som det säkerställs att medarbetaren alltid har en mobiltelefon. När en mobiltelefon återlämnas kan företaget välja att återanvända den eller återvinna den via en tredjepartsleverantör

sakerhet
Allt sköts via en självbetjäningsportal

En molnbaserad självbetjäningsportal förenklar hanteringen för både chefer och medarbetare:

 • Säkerställer att alla följer företagets riktlinjer

 • Översikt över alla aktiva mobiltelefoner, såväl som de som återlämnas, köps loss eller återvinns

 • Medarbetarna sköter allt själva och behöver inte få godkännande av närmaste chef när de köper, reparerar eller återlämnar mobiltelefoner

Man-woman-storeroom-wine-circle-crop-1

Fördelar för företaget

 • Säkerställer att alla följer företagets riktlinjer

 • Medarbetare löser uppgiften på egen hand, utan att chefen måste hjälpa till

 • Finansiell förutsägbarhet

 • Hjälper företaget att bli hållbart

 • Säkerställer kontroll och översikt över alla mobiltelefoner i företaget

 • Ökar företagets digitala säkerhet

 • Större personalfrihet ger gladare medarbetare

 • Ökad kvalitet på utrustningen när den regelbundet byts ut

TS_iStock-1030429760

Fördelar för medarbetare

 •  Rättvisa och tydliga riktlinjer

 • Större valfrihet mellan mobiltelefoner

 • Behöver inte involvera en chef när du köper, byter eller reparerar en mobiltelefon

 • Fast månadskostnad under hela livscykelperioden, dras direkt från löne

 • I slutet av livscykeln kan medarbetaren välja att återlämna mobiltelefonen till företaget eller köpa den själv

Ta kontakt med Techstep-teamet!