Techstep-SD-Logo---RGB---Solid---Light---White-TextUpphandla med samvete

SmartDevice är Techsteps portfölj för livscykellösning för mobila enheter. Digitalisering av arbetsprocesser relaterade till hantering av mobila enheter ger dig tydliga rutiner. Detta bidrar till informationssäkerhet och kostnadsbesparingar för företaget och dess anställda.

 

Headeimage_LP_SmartDevice

Techstep news

 • ${ year }

${ release.Title }

Fetching releases

När du vill ha förutsägbarhet och kontroll och över de totala mobilkostnaderna är ett tydligt ramverk för ditt företags digitala utrustning till stor hjälp. Medarbetarna får även större frihet och blir effektivare var de än arbetar.

SmartDevice erbjuder dig en översikt över all mobilanvändning på en och samma plattform. Det förenklar administrationen och ger överblick och kontroll över kostnaderna.

mac_iStock-925853344

Säkerhet: När affärsprocesser, system och medarbetare är anslutna till samma plattform sker datautbytet på ett säkert sätt.

Frihet: Ökad frihet för företag och medarbetare skapar en enklare arbetsdag.

Group (4)
Samma riktlinjer för alla medarbetare

Företaget sätter gemensamma riktlinjer för alla medarbetare och det blir tydligt vad arbetsgivaren täcker och vad medarbetarna själva står för.

Group (7)
Fullständig livscykelhantering av mobiltelefoner

SmartDevice ger översikt över alla mobiltelefoner i företaget och var de befinner sig i livscykeln. Medarbetare måste inte längre involvera närmaste chef när de har frågor om sin mobiltelefon. Företaget har full kontroll över den totala mobilflottan (personliga och icke-personliga mobiltelefoner).

Group (3)
Förutsägbar finansieringslösning

Medarbetare har möjlighet att välja en dyrare mobiltelefon än företaget täcker, och betala mellanskillnaden med en klumpsumma. Företaget väljer själv karantäntid på mobiltelefonerna och har en fast nedskrivning av mobiler under 36 månader. Med SmartDeviceblir detta mycket enkelt att sköta.

Group (6)
Hållbarhet: Reparera, återanvända och återlämna

Om mobiltelefonen går sönder tar SmartDevice hand om serviceprocessen. När en mobiltelefon återlämnas kan företaget välja att återanvända den, eller återvinna den via en tredjepartsleverantör. Om medarbetaren använder en lånetelefon när mobilen är på service ser företaget enheten i självbetjäningsportalen.

Group (1)
Allt sköts via en självbetjäningsportal

En molnbaserad självbetjäningsportal förenklar hanteringen för både chefer och medarbetare:

 • Säkerställer att alla följer företagets riktlinjer

 • Översikt över alla aktiva mobiltelefoner, samt de som återlämnas, köps loss eller återvinns

 • Medarbetare sköter allt själva och är inte beroende av samtycke från närmaste chef när det gäller köp, reparation eller återlämning av mobiltelefoner

Techstep Insight Forum - Offentlig Sektor

Fördelar för företaget

 • Säkerställer att alla följer företagets riktlinjer
 • Medarbetare löser uppgiften på egen hand, utan att chefen måste hjälpa till
 • Medarbetare kan köpa en dyrare mobiltelefon genom att betala mellanskillnaden
 • Onödiga inköp av mobiltelefoner undviks
 • Förenklar reparation och säkerställer återanvändning
 • Självbetjäningsportalen ger företaget fullständig kontroll och översikt över mobiltelefonens livscykel
 • Större frihet vid köpet av mobiltelefonen ger nöjdare personal

Fördelar för medarbetare

 • Rättvis och tydlig policy vid köp av mobiltelefon
 • Större valfrihet mellan mobiltelefoner
 • Behöver inte involvera en chef när du köper, byter eller reparerar en mobiltelefon
 • I slutet av livscykeln kan medarbetaren välja att återlämna mobiltelefonen till företaget eller köpa den själv

Ta kontakt med Techstep-teamet!