Smarter
mobile technology

Med hjälp av mobil teknologi bidrar vi till positiva förändringar i arbetslivet genom att ge människor friheten att arbeta mer effektivt, säkert och mer hållbart.

Mer än 2,000 organisationer i Europa har förtroende för oss

Techstep positionerad som en «Challenger» i Gartner 2022 Magic Quadrant

Av 19 leverantörer är bara fyra placerade i den övre halvan för sin "Förmåga att utföra". Techstep är en av dessa fyra, och även den enda som har blivit utnämnd till "Challenger".
HP SC-1

SmartControl-logo

Konfigurera och hantera

Mobil teknik kan göra företag mer effektiva. Men för att säkert kunna administrera hundratals eller till och med tusentals mobila enheter behöver du pålitliga, avancerade verktyg – som SmartControl.

HP SW-1

SmartWorks-logo

Aktivera dina deskless workers

Robusta mobilitetslösningar, både mjuk- och hårdvara för spårbarhet, tillgänglighet och insamling av affärskritisk information i realtid, var som helst och när som helst. 

Woman-green-circle

SmartDevice-logo

Upphandla
med samvete

SmartDevice är Techsteps livscykellösning för mobila enheter, som digitaliserar arbetsprocesser kopplade till hantering av mobila enheter. Detta ger dig en plattform som ger informationssäkerhet och kostnadsbesparingar för företaget och dess anställda.

Var fri att arbeta på smartare sätt

Lita på Techstep

Exceptionell kundservice kommer alltid först. Och förtroende är nyckeln till framgångsrika relationer, byggda på hårt arbete och engagemang. Genom att arbeta nära din organisation hjälper vi dig att snabbt förverkliga din organisations ambition att frigöra mer tid till kärnverksamheten.

Varför Techstep?
Techstep
SMARTDEVICE
- När våra mobila enheter inte längre kan återanvändas återvinns de på ett bra sätt.
HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!

Ta kontakt med Techstep-teamet!